Síndrome d'Asperger en l'educació infantil. Mètodes d'intervenció educatius que afavoreixen la inclusió

Show simple item record

dc.contributor Sánchez Pedroche, Alberto
dc.contributor.author Olmo Carrillo, Natalia
dc.date.accessioned 2017-12-15T08:12:17Z
dc.date.available 2017-12-15T08:12:17Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3949
dc.description.abstract [cat] Aquest present treball és un TFG que s’ha realitzat mitjançant l’estat de la qüestió, amb l’objectiu de conèixer la Síndrome d’Asperger dins de l’àmbit d’educació infantil, i de trobar les metodologies i recursos més favorables per a posar-les en pràctica amb aquests nens, dins de l’aula ordinària. Per la qual cosa es trobarà una primera part amb un marc teòric, on es donarà a conèixer l’origen, les característiques, l’etiologia i l’epidemiologia, la detecció, i la intervenció per als infants amb SA. I una segona part amb la intervenció educativa, amb les metodologies d’Educació inclusiva i d’Aprenentatge cooperatiu, i els recursos TEACCH i SAAC (dels SAAC’s concretament el Sistema de comunicació total i els PECS). Tot per arribar a cobrir les necessitats educatives de les SA, i poder oferir els mateixos drets per a tot l’alumnat. ca
dc.description.abstract [spa] Éste presente trabajo es un TFG que se ha realizado mediante el estado de la cuestión, con el objetivo de conocer el Síndrome de Asperger dentro del ámbito de educación infantil, y de encontrar las metodologías y recursos mas favorables para ponerlas en práctica con éstos niños, dentro del aula ordinaria. Por lo que se encontrará una primera parte con el marco teórico, donde se dará a conocer el origen, las características, la etiología i la epidemiología, la detección, y la intervención para los niños con SA. Y una segunda parte con la intervención educativa, con las metologias de Educación inclusiva y de Aprendizaje cooperativo, y los recursos TEACCH y SAAC (de los SAAC’s concretamente el Sistema de comunicación total y los PECS). Todo para llegar a cubrir las necesidades educativas de los SA, y poder ofrecer los mismos derechos para todos los alumnos. ca
dc.description.abstract [eng] This Degree Final Proyect was done by the bibliographic methode, with the understanding of the Asperger Syndrome at the early chilhood education stage as an objective, trying to research and apply the most favourable methodes and resources for this children inside the regular classrooms. The text is divided in a first part with the theoretical framework; where we aproach the origins, characteristics, ethiology, epidemiology, detection and procedure with the A.S. children. And a second part with the educational procedure, the Inclusive Education and Cooperative Learning procedures, and also the TEACCH & AAC resources ( Specifically the Total Communication System and the Picture Exchage Communication System) . All the tools that teachers needed to provide the educational needs of the AS children, and offer the same rigths to all the students. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Síndrome d'Asperger en l'educació infantil. Mètodes d'intervenció educatius que afavoreixen la inclusió ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords TEA associat a la síndrome d’Asperger ca
dc.subject.keywords educació inclusiva ca
dc.subject.keywords aprenentatge cooperatiu ca
dc.subject.keywords TEACCH ca
dc.subject.keywords SAAC ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record