Obrint portes: resposta educativa de l’Autisme de Kanner

Show simple item record

dc.contributor Tur Ferrer, Gemma
dc.contributor.author González Arabí, Anna
dc.date.accessioned 2017-12-15T12:00:44Z
dc.date.available 2017-12-15T12:00:44Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4003
dc.description.abstract [cat] El trastorn d’espectre autista es dona a quatre infants per cada 10.000 i és quatre vegades més freqüent en el sexe masculí que en el femení. L’incapacitat severa de desenvolupament que presenten aquests nens apareix abans dels tres anys en molts de casos es pot observar a partir dels divuit mesos d’edat, malgrat el diagnòstic no és gens fàcil ja que es basa en una llarga observació i estudi a mesura que l’infant és desenvolupa. Aquests nens i nenes presenten una gran apatia i desinterès cap a les persones, dificultat en el llenguatge, moviment esteoripats i una sèrie de característiques que fan d’aquest trastorn un dels més complexos a nivell de comprensió. Sobretot hi ha que destacar la lluita diària que han de mantenir els familiars, metges, psicòlegs i professionals del món educatiu per entendre i donar resposta de la millor manera possible a els infants diagnosticats amb Autisme de Kanner. D’aquí el meu interès en aquest camp, crec en els beneficis i la necessitat d’una educació inclusiva en tots els centres educatius. Malgrat això, moltes vegades tot queda en una utopia quan els docents es troben amb un mur que no els deixa fer bé la seva tasca, ja sigui per motius materials, de suport o per manca de coneixement. Al meu treball faig una recerca teòrica entorn a l’evolució i estat del coneixement actual del trastorn, així com un estudi de diferents tractaments educatius que avui dia es duen a terme a les aules en les que hi ha infants afectats. Per poder obtenir i treballar amb dades reals, entrevisto a diferents mestres que tenen o han tingut recentment dins les seves aules infants diagnosticats, per tal de conèixer quins tractaments educatius reben, quina preparació tenen els docents durant el dia a dia i quina evolució presenten els nens que es troben dins aquestes classes ordinàries. ca
dc.description.abstract [eng] Autism spectrum disorder is suffered by four of every 10.000 kids/infants and is four times as frequent in boys than in girls. Severe incapability suffered in these kids during their growth appears before they turn three in many of the cases, being detected other times at the age of eight teen months. Despite being detected successfully, it is not easy to treat, as such kind of disorder requires a long-term observation paralel to the infants growth. These boys and girls show considerable apathy and lack of interest in other people, low language skills, stereotyped body movements and other features that turn it to be one of the most understandable disorders when refering to educative or the learning area. The every day struggle parents, doctors, psychologists and other professionals must go threw must be highlighted: Their labour understanding and giving response to utter problems related to Kanner’s Autism is of a massive importance. This is why my interest is focused on this area: I believe in the benefits and need of an inclusive education in all kind of schools. Understanding, that many of the times it all results in an uthopy when teachers crush into a solid realistic blind wall that does not allow them to succeed in their tasks: being due to lack of propper instruments, intitutional support or insufficient specialization. During my work, I have carried a theoretical research on the evolution and the actual state of the knowledge of this disorder. I have also focused on several educative treatments that nowadays are carried on in classes where students affected with this disorder take classes. In order to handle real statistics and data, I interview several teachers that have recently had or actually have such students with them, allowing me to be acquainted with the educative treatments they apply, the preparation they count with and the evolution of the studied subjects (the actual kids) on a daily basis. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Obrint portes: resposta educativa de l’Autisme de Kanner ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Trastorn ca
dc.subject.keywords estereotípies ca
dc.subject.keywords ecolàlies ca
dc.subject.keywords SAAC ca
dc.subject.keywords diagnòstic diferencial ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record