Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere (3)
36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances (3)
376 - Educació especial (2)
Violència de gènere (2)
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure (1)
Adolescence (1)
Adolescència (1)
Atenció víctimes (1)
Attention to victims (1)
Centre penitenciari (1)