Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria (1)
616.7 - Patologia dels òrgans de la locomoció. Sistema locomotor i esquelètic (1)
Cervical pain (1)
Cranial pain (1)
Dolor cervical (1)
Dolor craneal (1)
Dolor temporomandibular (1)
Dry needling (1)
Punción seca (1)
Temporomandibular pain (1)