De la vinya a la ramaderia. El canvi en el model agrari menorquí (1708-2006)

Show simple item record

dc.contributor Departament d'Economia Aplicada
dc.contributor Manera Erbina, Carles
dc.creator Méndez Vidal, Alfons Xavier
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2011-04-12T18:54:02Z
dc.date.accessioned 2016-04-06T09:52:44Z
dc.date.available 2008-09-01
dc.date.available 2016-04-06T09:52:44Z
dc.identifier 9788469215890
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10803/9417
dc.description.abstract [cat] En aquest estudi s'analitza l'evolució del sector vitícola de Menorca durant els segles XVIII, XIX i XX confrontant-lo amb la del sector ramader. <br/>En el segle XVIII es constata un avanç de la producció vinícola, gràcies a l'estímul de l'augment de la població. No obstant això, aquesta disminueix a partir de 1830, quan l'economia insular sofreix una severa depressió. L'excedent vinícola generat ocasiona una forta caiguda dels preus. Així, quan el oídium assoli la illa a partir de 1852, s'experimentarà una arrencada massiva de vinyes. <br/>Paral·lelament augmenta el pes de la ramaderia bovina, amb una importància creixent de la producció formatgera, i que, quan a la dècada de 1960 desaparegui el cultiu del blat, es convertirà en l'únic sector agrari de la illa. Tanmateix, i malgrat l'augment dels rendiments esdevingut a partir de 1950, la ramaderia presentarà una capacitat de generació de renda decreixent. cat
dc.description.abstract [spa] En este estudio se analiza la evolución del sector vitícola de Menorca durante los siglos XVIII, XIX y XX confrontándolo con la del sector ganadero. <br/>En el siglo XVIII se constata un avance de la producción vinícola, gracias al estímulo del aumento de la población. Sin embargo, ésta disminuye a partir de 1830, cuando la economía insular sufre una severa depresión. El excedente vinícola generado ocasiona una fuerte caída de los precios. Así, cuando el oídium azote la isla a partir de 1852, se experimentará un arranque masivo de viñedo.<br/>Paralelamente aumenta el peso de la ganadería bovina, con una importancia creciente de la producción quesera, y que, cuando en la década de 1960 desaparezca el cultivo del trigo, se convertirá en el único sector agrario de la isla, pero que, pese al aumento de los rendimientos acaecido a partir de 1950, presentará una capacidad de generación de renta decreciente. spa
dc.description.abstract [eng] This study examines the evolution of the vineyard in Minorca during the XVIII, XIX and XX centuries, and compares it with that of the livestock sector. <br/>In the eighteenth century there is a breakthrough in wine production, thanks to the stimulus of increased population. However, it decreases from 1830, when the island economy suffers a severe depression. The wine surplus generated causes a sharp drop in prices. Thus, when the oidium plagued the island from 1852, it will experience a massive boot vineyard. <br/>In parallel, the weight of cattle increases, with a growing importance of cheese production, and which, when in the 1960's the crop of wheat disappear, it will become the only agricultural sector of the island. However, and despite the rise in yields occurred after 1950, it will present a declining capacity of income generation. eng
dc.format.medium application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject Animal husbandry
dc.subject Viticulture
dc.subject Agriculture
dc.subject Agrarian history
dc.subject Economic history
dc.subject Menorca
dc.subject Oidium
dc.subject Ramaderia
dc.subject Viticultura
dc.subject Agricultura
dc.subject Història agrària
dc.subject Història econòmica
dc.subject Minorca
dc.title De la vinya a la ramaderia. El canvi en el model agrari menorquí (1708-2006)
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 33 Economia


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record