Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus (1)
crisi (1)
discriminació (1)
dones (1)
Gènere (1)
homes (1)
identitat (1)
salari (1)
sector (1)
sexe (1)