Caracterització fotosintètica de plantes transgèniques en diferents versions de Rubisco

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)