Efectes de l'incendi d’Andratx 2013 sobre la dinàmica edàfica. Banc de llavors.

Show simple item record

dc.contributor Martínez Taberner, Antonio
dc.contributor.author Alomar Bennàssar, Caterina
dc.date.accessioned 2015-07-02T10:13:53Z
dc.date.available 2015-07-02T10:13:53Z
dc.date.issued 2015-07-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1148
dc.description.abstract [cat] Un incendi forestal és una pertorbació de gran impacte socioeconòmic i ambiental al qual els ecosistemes mediterranis terrestres sempre han estat susceptibles i a partir de la recurrència d’aquests han evolucionat, modificats i estat modelats. Per tant, no podem entendre el foc com un factor natural aliè als nostres ecosistemes terrestres i donar com a solució bona la eradicació d’aquest. El problema és el canvi dels règims del foc; les noves tendències socials, econòmiques i les polítiques forestals han promocionat l’abandonament de les zones rurals i la despoblació de la muntanya, augmentat la coberta vegetal i com a conseqüència un descontrol dels incendis forestals. En aquest treball es tracten els efectes més immediats que té el foc en les propietats del sòl dels ecosistemes forestals, com és el cas concret del incendi viscut a la zona d’Andratx entre juliol i agost del 2013, comparant-ne els diferents graus de severitat amb l’estudi de tres zones; No cremada, parcialment cremada i cremada. Les variables analitzades han estat químiques (% COS, pH i conductivitat), físiques (Hidrofòbia i densitat aparent) i biològiques (Coberta vegetal post-incendi i germinació de les llavors). Els resultats dels experiments denoten un gradient de les tres zones, augmentant el pH, la densitat aparent, la hidrofòbia i la conductivitat química a les zones cremades i el % de carboni a les zones no cremades. Finalment, l’estudi de la coberta vegetal de les tres zones ha posat de manifest les estratègies de regeneració: rebrotament i germinació. ca
dc.description.abstract [eng] A forest fire is a major disturbance of socioeconomic and environmental impact on the land which the Mediterranean ecosystems have always been susceptible to recurrence from fire. After the fire have developed, modified and molded. Therefore, we can not understand fire as alien factor to our terrestrial ecosystems ans eliminate the fire is not a solution. The problem is changing fire regimes, the new social, economic and forest policies have promoted the abandonment of rural areas and the depopulation of the mountain, increasing vegetation cover. As a result there is a lack of forest fires. In this paper we deal with the immediate effects that fire has on soil properties of forest ecosystems. Specifically, in the case of firein Andratx area on July and August 2013, comparing their different degrees of severity of the three study areas; Not burned, partially burned and burned. Chemical variables were analyzed (% COS, pH and conductivity), physical (hydrophobic and bulk density) and biological (post-fire vegetation cover and seed germination). The results of the experiments demonstrate a gradient of the three areas, increasing pH, bulk density, conductivity and chemical hydrophobia in burnt areas and the % of carbon in unburned areas. Finally, the study cover three areas highlighted strategies regeneration; regrowth and germination. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat
dc.subject 502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura
dc.title Efectes de l'incendi d’Andratx 2013 sobre la dinàmica edàfica. Banc de llavors. ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Incendi forestal ca
dc.subject.keywords Propietats del sòl ca
dc.subject.keywords Estratègies de regeneració post-incendi ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics