Anàlisi de la morfologia i migració cel·lular en cèl·lules de tumors cerebrals malignes

Show simple item record

dc.contributor Villalonga Smith, Priam Francesc de
dc.contributor.author Prado Peralta, Patricia Katherine
dc.date.accessioned 2015-07-07T09:47:29Z
dc.date.available 2015-07-07T09:47:29Z
dc.date.issued 2015-07-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1191
dc.description.abstract [cat] Els gliomes malignes són els tumors cerebrals primaris més comuns en adults i es caracteritzen per la seva elevada agressivitat i el seu mal pronòstic. Dins d’aquest grup de neoplàsies, el grau més alt de malignitat correspon al Glioblastoma Multiforme (GBM), considerat fora de l’abast de les teràpies actuals. La resistència als tractaments citotòxics i la resecció després de la cirurgia respon a l’acumulació gradual d’alteracions genètiques que condueixen cap a la formació d’aquests tumors. Diversos estudis han demostrat la importància del receptors tirosina quinasa (RTK) en la gliomagènesi, suggerint que la progressió maligna dels gliomes respon en gran part a una activació anormal de la senyalització d’aquests receptors. La desregulació en la senyalització dels RTKs, que es pot donar tant per amplificació gènica, sobreexpressió o mutacions, suposa l’activació constitutiva de les vies MAPK i PI3K/Akt. En aquest context, l’objectiu d’aquest treball ha estat analitzar la influència d’aquests vies sobre els canvis en la motilitat i la morfologia de les línies cel·lulars LN229 i T98G mitjançant la utilització d’inhibidors específics d’aquestes vies. Així doncs, s’han dut a terme assajos de motilitat i de tinció del citoesquelet d’actina. L’anàlisi de les dades obtingudes, ens ha permès concloure que la inhibició des les vies RTK–MAPK–PI3K/Akt produeix una reducció de la motilitat i una important reorganització de citoesquelet cel·lular. ca
dc.description.abstract [eng] Malignant gliomas are the most common primary brain tumors in adults and characterized by their high aggressiveness and its poor prognosis. Highest grade of malignance in this group of tumors corresponds to Glioblastoma Multiforme (GBM), which is considered outside the scope of current therapies. Resistance to cytotoxic therapies and surgical resection is due to the gradual accumulation of many genetic defects. Several studies have demonstrated the importance of the receptor tyrosine kinases (RTK) in gliomagenesis, suggesting that the progression of malignant gliomas responds to an abnormal activation of the signaling of these receptors. Deregulated RTK signaling can occur via gene amplification, overexpression or mutations and this leads to constitutive activation of MAPK and PI3K/Akt pathways. In this context, the aim of this study was analyzing the influence of these pathways on changes in motility and morphology of the cell lines LN229 and T98G by using specific inhibitors of these pathways. Therefore, motility assays and staining of the actin cytoskeleton were performed. We conclude that inhibition of RTK-MAPK-PI3K/Akt pathways results in a decrease of the cell motility and also produce a significant reorganization of the cellular cytoskeleton. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Ciències de la salut ca
dc.title Anàlisi de la morfologia i migració cel·lular en cèl·lules de tumors cerebrals malignes ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Càncer ca
dc.subject.keywords Glioblastoma multiforme ca
dc.subject.keywords Morfologia ca
dc.subject.keywords Motilitat ca
dc.subject.keywords Invasió ca
dc.subject.keywords Cancer ca
dc.subject.keywords Morphology ca
dc.subject.keywords Motility ca
dc.subject.keywords Invasion ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics