Disseny d’OB-FCG: un aliment per ajudar a combatre l’obesitat

Show simple item record

dc.contributor Serra Vich, Francisca
dc.contributor.author Batle Ocaña, Maria de les Neus
dc.date.accessioned 2015-07-07T10:06:43Z
dc.date.available 2015-07-07T10:06:43Z
dc.date.issued 2015-07-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1193
dc.description.abstract [cat] L’obesitat és una patologia que es caracteritza per una acumulació excessiva de greix en l’organisme, la qual es pot explicar com a resultat d’un conjunt d’alteracions tant a nivell genètic com alteracions adquirides, implicades en el control de diferents processos metabòlics relacionats amb la ingesta, l’eficiència energètica o la deposició de greix en l’organisme. Resulta rellevant que malgrat els esforços constants destinats a contrarestar l’obesitat, actualment encara no hi ha cap tractament que realment resulti eficaç. La nutrigenòmica funcional aporta una nova perspectiva en aquest àmbit ja que ens permet entendre de manera global les interaccions entre els gens i els nutrients possibilitant una major comprensió dels mecanismes implicats en el control del balanç energètic. Dins aquest context, l’objectiu d’aquest treball ha estat aplicar el coneixement actual a la recerca i identificació de composts potencialment bioactius per combatre l’obesitat i la inflamació associada, la selecció dels més adients i d’acord amb la normativa vigent, definir les principals característiques per dissenyar, de manera teòrica, un aliment potencialment funcional contra aquesta patologia. El resultat d’aquest treball és la proposta del producte alimentari OB-FCG, una barreta substitutiva d’una menjada per ajudar a contrarestar l’obesitat (OB) i que conté flavanols (F), cafeïna (C) i glucomanan (G), ingredients dels quals hi ha evidència científica suficient i avalada per l’EFSA, de que contribuirien a contrarestar l’obesitat i alguns dels seus efectes adversos associats (inflamació i dèficit d’atenció). ca
dc.description.abstract [eng] Obesity is a condition characterized by excessive accumulation of fat, which can be explained as the result of both genetic and acquired abnormalities implicated in the control of various processes associated with food intake, energy efficiency and fat deposition. It is remarkable that despite continued efforts aimed to counteract obesity, there are not currently any that is really completely effective. Nutrigenomics provide a novel perspective in this area allowing us the understanding of global interactions between genes and nutrients and of the mechanisms involved in the control of energy balance. Within this context, the aim of this study has been to apply the current knowledge to seek and identify potentially bioactive compounds able to combat obesity and associated inflammation; to select the most appropriate and, in accordance with current regulations, to define the main theoretical design features of a potential functional food against this disease. As a result of this work is the proposal of the food product OB-FCG, a meal replacement snack to help against obesity (OB), which contains flavanols (F), caffeine (C) and glucomannan (G), ingredients for which there are sufficient scientific evidences, supported by EFSA, that may help to counteract obesity and some of its associated adverse effects (inflammation and attention deficit). ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Ciències de la salut ca
dc.title Disseny d’OB-FCG: un aliment per ajudar a combatre l’obesitat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Obesitat ca
dc.subject.keywords Inflamació ca
dc.subject.keywords Teixit adipós ca
dc.subject.keywords Cafeïna ca
dc.subject.keywords Glucomanan ca
dc.subject.keywords Polifenols ca
dc.subject.keywords Flavanols ca
dc.subject.keywords Termogènesi ca
dc.subject.keywords Obesity ca
dc.subject.keywords Inflammation ca
dc.subject.keywords Adipose tissue ca
dc.subject.keywords Caffeine ca
dc.subject.keywords Glucomannan ca
dc.subject.keywords Polyphenols ca
dc.subject.keywords Flavanols ca
dc.subject.keywords Thermogenesis ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record