Efecte de diverses substàncies en la memòria i aprenentatge de rates

Show simple item record

dc.contributor Esteban Valdés, Susana
dc.contributor.author Bestard Rullan, Neus
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-04-27T08:23:27Z
dc.date.available 2018-04-27T08:23:27Z
dc.date.issued 2018-04-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145663
dc.description.abstract [cat] Durant les darreres dècades, l’augment en la esperança de vida ha suposat una major probabilitat de patir el procés de declivi cognitiu en la població d’edat avançada. L’envelliment degenera els processos cognitius de manera inevitable i es troba associat a un declivi cognitiu que augmenta amb el temps. Durant l’envelliment hi ha canvis estructurals en determinades regions cerebrals com l’hipocamp, i canvis neurofisiològics que comporten una pèrdua de l’eficàcia en la neurotransmissió. Conseqüentment, hi ha una alteració en el funcionament dels processos d’aprenentatge i memòria. Diversos estudis postulen que les substàncies Ginkgo biloba i Panax ginseng actuen com a composts neuroprotectors, beneficiosos per l’aprenentatge i memòria en rates. Per tal de comprovar la seva eficàcia, s’ha comparat l’efecte sobre l’aprenentatge i memòria d’aquestes substàncies en rates velles amb fase d’inici del declivi cognitiu, respecte a un grup control mitjançant l’ús de proves conductuals. Els resultats obtinguts demostren que les rates velles tractades amb Ginkgo biloba han assolit una millora en l’aprenentatge i memòria visual-espacial respecte a les rates control, la qual cosa podria ser deguda a efectes protectors sobre la pèrdua de memòria. És per això que un tractament a llarg termini amb Ginkgo biloba podria frenar els processos de declivi cognitiu en la població. ca
dc.description.abstract [eng] During the last decades, the increase in life expectancy has been a major factor to suffer the process of cognitive decline in the elderly population. Aging impairs cognitive processes inevitably and is associated with a cognitive decline that increases over time. During aging there are structural changes in certain cerebral regions like hippocampus, and neurophysiological changes leading to a loss in the efficacy of neurotransmission. Consequently, there is an alteration in the functioning of the processes in memory and learning. Several studies postulate that the substances Ginkgo biloba and Panax ginseng act as neuroprotectors products, improving learning and memory in rats. In order to prove the efficacy on learning and memory of these substances in old rats, it was studied in the onset phase of cognitive decline and compared to a control group using behavioural tests. The results obtained demonstrate that the rats treated with Ginkgo biloba have achieved an improvement in learning and visuospatial memory compared to the control rats. This fact could be due to a protective effect on memory loss. Therefore, long-term treatment with Ginkgo biloba could be used to slow the processes of cognitive decline in the population. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Ginkgo biloba ca
dc.subject.other Panax ginseng ca
dc.subject.other Memòria visual-espacial ca
dc.subject.other Aprenentatge ca
dc.subject.other Envelliment ca
dc.subject.other Declivi cognitiu ca
dc.subject.other Hipocamp ca
dc.title Efecte de diverses substàncies en la memòria i aprenentatge de rates ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics