Anàlisi de l’efecte de la temperatura ambiental sobre la senyal de variabilitat del ritme cardíac en Gallotia galloti

Show simple item record

dc.contributor Gamundí Gamundí, Antoni
dc.contributor.author Mas Tugores, Maria Antònia
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-02T07:15:20Z
dc.date.available 2018-05-02T07:15:20Z
dc.date.issued 2018-05-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145698
dc.description.abstract [cat] Les sargantanes Gallotia galloti, com a organismes poiquiloterms, depenen del medi exterior per a regular la seva temperatura corporal. És per això, que els canvis en la temperatura ambiental (Ta) es veuen reflectits en el ritme cardíac d’aquests organismes, presentant una relació directa i exponencial establerta a partir de l’estudi de l’electrocardiograma (ECG). D’altra banda, la freqüència cardíaca (FC) es troba controlada per el sistema nerviós autònom (SNA). Els estudis realitzats fins a l’actualitat ho demostren mitjançant l’ús de bloquejadors, els efectes dels quals es veuen reflectits sobre la senyal de variabilitat (HRV) obtinguda a partir de l’ECG. En aquest estudi s’han volgut comprovar els efectes que augmentar la Ta pot tenir sobre el ritme cardíac a partir de l’estudi de la senyal HRV. Els resultats obtinguts en l’anàlisi en el domini del temps permeten comprovar com la FC augmenta i la distància entre els intervals RR disminueix així com la Ta augmenta, a més de demostrar la relació inversa entre aquests dos paràmetres. En l’anàlisi no lineal, s’ha observat una disminució en la complexitat de la funció així com la Ta augmentava. Respecte a la resta de paràmetres, no s’han obtingut diferències significatives i no es poden establir conclusions sobre els efectes en el domini de freqüències, representatiu de l’activitat del SNA. ca
dc.description.abstract [eng] Gallotia galloti lizards as poikilotherms organisms, depend on the external environment to regulate its body temperature. Changes in environmental temperature are reflected in the heart rate, demonstrating a direct and exponential relation established from the study of the electrocardiogram (EKG). Moreover, heart rate is controlled by the autonomic nervous system. Studies have proved this by using blockers, which effects are reflected on the heart rate variability (HRV) signal obtained from the EKG. The hypothesis of this study was to analyse the effects of increasing environmental temperature could have on heart rate by studying the HRV signal. The results obtained in the time domain analysis allows to prove an increase in heartrate and an increase in the distance between RR intervals as well as the environmental temperature increases, showing the existence of an indirect relationship between these two parameters. Nonlinear analysis results show a decrease in the complexity of the function as the environmental temperature increases. The other parameters have not shown any statistical differences, therefore no conclusions can be established of the frequency domain analysis, representing the SNA activity ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Gallotia galloti ca
dc.subject.other Senyal de Variabilitat del ritme cardíac ca
dc.subject.other Temperatura ambiental ca
dc.subject.other Anàlisi lineal ca
dc.subject.other Anàlisi no lineal ca
dc.title Anàlisi de l’efecte de la temperatura ambiental sobre la senyal de variabilitat del ritme cardíac en Gallotia galloti ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics