Efecte dels microplàstics en el creixement d’una esponja marina

Show simple item record

dc.contributor Ferriol Buñola, Pere
dc.contributor.author Mascaró Pons, Caterina
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-02T07:18:57Z
dc.date.available 2018-05-02T07:18:57Z
dc.date.issued 2018-05-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145700
dc.description.abstract [cat] Microplastic contamination in the marine environment is a topic that is currently under development. Many species that live in this environment are affected by them, especially filtering species, such as sponges, since their food selection mechanisms are more primitive and, to this day, less investigated. In this study, an in situ experiment has been carried out in which the Aplysina aerophoba species has been subjected for 34 days to a daily dose of microplastics. In this way, the effects that these microplastics cause in the growth of the sponge have been evaluated. Photos were taken periodically to evaluate growth. Histological sections were done to see if microplastics had been incorporated into the sponge mesohil or had obstructed their aquifer channels. Finally, a digestion of tissue was performed to contrast with the histological samples. It has been concluded that the sponge has not been affected by growth due to the presence of micro-plastics in the environment. These particles neither have been incorporated into the sponge mesohil. It is suggested that, according to the theory of the "Sponge loop", the sponges have been able to expel microplastics to the water column. For this reason, it is necessary to deepen in these little-studied mechanisms of sponges. In future experiments, it is possible to investigate if other species, which incorporate strange particles into their tissues, also incorporate microplastics. In this way you can see the effect that microplastics cause on the sponges, and if the sponges could serve as kidnappers of these pollutants, improving the quality of life of marine organisms that are affected by these particles. ca
dc.description.abstract [eng] La contaminació per microplàstics al medi marí és un tema actualment en expansió. Moltes espècies que viuen en aquest medi es veuen afectades per ells, sobretot les espècies filtradores, com les esponges, ja que els seus mecanismes de selecció de l’aliment és més primitiu, i fins a dia d’avui, poc investigat. En aquest estudi s’ha dut a terme un experiment in situ on l’espècie Aplysina aerophoba ha estat sotmesa durant 34 dies a una dosi diària de microplàstics. D’aquesta manera, s’han avaluat els efectes que aquests provoquen en el creixement de l’esponja. Es van realitzar fotografies de manera periòdica per avaluar el creixement. Es van realitzar talls histològics per observar si s’havien incorporat al mesohil de l’esponja o havien obstruït els seus canals aqüífers. Finalment, es va realitzar una digestió de teixit per contrastar amb les mostres histològiques. S’ha conclòs que l’esponja no s’ha vist afectada en el creixement per la presència de microplàstics al medi. Les partícules tampoc s’han incorporat al mesohil de l’esponja. Es planteja que, segons la teoria del “Sponge loop”, les esponges han pogut expulsar els microplàstics cap a la columna d’aigua. Per això, s’ha de profunditzar en aquests mecanismes, poc estudiats, de les esponges. En experiments futurs es pot investigar si en altres espècies, que incorporen partícules estranyes al seu teixit, també incorporen microplàstics. D’aquesta manera es podrà veure l’efecte que els microplàstics provoquen a les esponges, i si aquestes podrien servir de segrestadors d’aquest contaminants, millorant la qualitat de vida dels organismes marins que es veuen afectats per aquestes partícules. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Microplàstics ca
dc.subject.other Aplysina aerophoba ca
dc.subject.other Creixement ca
dc.subject.other In situ ca
dc.subject.other Contaminació ca
dc.subject.other Mar Mediterrani ca
dc.title Efecte dels microplàstics en el creixement d’una esponja marina ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics