Ecología y actividad termorreguladora de la tortuga mediterránea (Testudo hermanni) en la Marina de Llucmajor (Mallorca, Islas Baleares, España)

Show simple item record

dc.contributor Tejada Gavela, Silvia
dc.contributor.author Salom Oliver, Marta
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-02T09:41:07Z
dc.date.available 2018-05-02T09:41:07Z
dc.date.issued 2018-05-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145719
dc.description.abstract [spa] En las Islas Baleares se encuentran dos especies de tortugas pertenecientes al género Testudo. Las dos especies son consideradas especies introducidas por el hombre hace ya muchos años, perteneciendo a la fauna alóctona de las Islas Baleares. El presente trabajo se centra en Testudo hermanni, esta especie se distribuye en regiones donde está presente el clima mediterráneo y submediterrnáneo, en Baleares se encuentra en Mallorca y Menorca. Se caracteriza por la presencia de una uña córnea dividida longitudinalmente en dos en el extremo de la cola. Los machos y las hembras se diferencian en el tamaño y en la forma del caparazón, por tanto, esta especie presenta dimorfismo sexual. El estudio se realizó en una zona de la Marina de Llucmajor donde estudios anteriores observaron la presencia de individuos con patrones oscuros. T. hermanni es una especie ectotérmica, por este motivo mediante mecanismos comportamentales regula la temperatura corporal para mantenerla cerca de su temperatura óptima. En el momento de termoregularse, los individuos con patrones melánicos obtienen la temperatura óptima más rápidamente. Se llevó a cabo un estudio de la zona y un estudio poblacional, gracias a la fotoidentificación, un método de marcaje no invasivo. Asimismo, se calculó el tanto por ciento de melanismo que presentan los individuos para ver cómo varían la presencia y las actividades realizadas en cada estación y la preferencia de determinadas horas, la presencia de un determinado sexo o el tamaño, entre otros, sobre esta variable. Los resultados obtenidos en el estudio indican que la presencia de un mayor número de individuos con patrones melánicos está condicionado por la estación del año y por la franja horaria. ca
dc.description.abstract [cat] A les Illes Balears se poden trobar dues especies de tortugues que pretereixen al gènere Testudo. Les dues especies són considerares especies introduïdes per l’home, per tant pertanyen a la fauna al·lòctona de les Illes Balears. El present treball es centra amb Testudo hermanni, aquesta espècie es distribueix per regions on hi ha clima mediterrani i submediterrani, a Balears se troba a Mallorca y Menorca. Es caracteritza per la presencia d’una ungla còrnia dividida longitudinalment en dos a l’extrem de sa coa. Els mascles i les femelles es diferencien en la mida i la forma de la closca, per tant aquesta espècie presenta dimorfisme sexual. L’estudi es va dur a terme a una zona de la Marina de Llucmajor, on anteriorment altres estudis van observar la presència d’individus amb patrons obscurs. T. hermanni es una espècie ectotèrmica, per aquest motiu mitjançant mecanismes comportamentals regula la seva temperatura corporal per mantenir-la a prop d’una temperatura òptima. En el moment en que duen a terme la termoregulació, els individus amb patrons obscurs assoleixen més ràpidament la temperatura òptima. Es va dur a terme un estudi de l’àrea i un estudi poblacional, gràcies a la fotoidentificació, un mètode de marcatge no invasiu, A més a més, es va calcular el tant per cent de melanisme que presenten els individus per estudiar cóm varien la presencia i les activitats realitzades a cada estació, la preferència a determinades hores, la presència de un determinat sexe o la mida entre altres, sobre aquesta variable. Els resultats obtinguts en aquest estudi indiquen que la presència d’un major nombre d’individus amb patrons melànics està condicionat per l’estació del any i per la franja horària. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Testudo hermanni ca
dc.subject.other Termoregulación ca
dc.subject.other Patrón melánico ca
dc.subject.other Marina de Llucmajor ca
dc.subject.other Islas Baleares ca
dc.title Ecología y actividad termorreguladora de la tortuga mediterránea (Testudo hermanni) en la Marina de Llucmajor (Mallorca, Islas Baleares, España) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record