Diferències neuroquímiques en el cervell de rates mascle i femella durant l’envelliment fisiològic

Show simple item record

dc.contributor García Fuster, María Julia
dc.contributor.author Alorda Clarà, Marina
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-21T11:14:33Z
dc.date.available 2018-05-21T11:14:33Z
dc.date.issued 2018-05-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145968
dc.description.abstract [cat] Durant l’envelliment fisiològic, el cervell pateix una sèrie de canvis a nivell neuro-cognitiu, estructural i funcional, essent un dels més importants el descens de la neurogènesi a l’hipocamp. Ademés, hi ha una situació de disminució d’apoptosi a molts tipus cel·lulars. És en aquest procés on FADD té un paper important, concretament en la apoptosi extrínseca, gràcies a la seva unió amb el receptor Fas i a la formació del complex DISC, la qual cosa permet l’activació de la caspasa-8 i, per tant, produir la cascada d’apoptosi. Al contrari que FADD, pFADD, la forma fosforilada de FADD a la serina 191 o 194 a rosegadors i humans respectivament, participa en processos de proliferació cel·lular, divisió, supervivència cel·lular i neuroplasticitat i no participa en l’apoptosi. Finalment, s’ha observat que els estrògens, els receptors dels quals abunden a l’hipocamp, tenen un paper neuroprotector enfront l’apoptosi. Per a poder quantificar els marcadors neuroquímics FADD i pFADD a l’hipocamp de rates mascles i femelles durant l’envelliment fisiològic es va emprar la tècnica Western blot, que va permetre observar una disminució dels nivells de FADD durant l’envelliment a mascles, que pot estar relacionat amb la disminució dels nivells d’apoptosi i amb la declinació neuro-cognitiva que es pateix a l’envelliment; una disminució dels nivells de FADD a les femelles respecte als mascles, que pot ser a causa del paper neuroprotector que els estrògens realitzen sobre l’hipocamp; i una disminució, tant a mascles com a femelles, dels nivells de pFADD durant l’envelliment, que pot estar relacionada amb la disminució de la neurogènesi a l’hipocamp. Tot i així, es tracta d’hipòtesis que, per a poder ser confirmades en un futur, necessiten ser recolzades per més estudis sobre l’activitat de FADD i pFADD a l’hipocamp. ca
dc.description.abstract [eng] In aging, the brain undergoes several changes at neuro-cognitive, structural and functional level, being one of the most important the decrease in neurogenesis in the hippocampus. In addition, there is a situation of decreasing apoptosis in many cell types. It is in this process where FADD plays an important role, particularly in the extrinsic apoptosis, because of its binding to Fas receptor and the formation of DISC complex, which allows the activation of caspase-8 and therefore, initiates the apoptosis cascade. Unlike FADD, pFADD, the form of FADD phosphorylated at serine 191 or 194 in rodents and humans respectively, is involved in processes of cell proliferation, cell survival and neuroplasticity, but it is not involved in apoptosis. Finally, it was observed that estrogens, which receptors abound in the hippocampus, have a neuroprotective role against apoptosis. In order to quantify the neurochemical markers FADD and pFADD in the hippocampus of males and females rats during aging, Western blot technique was used. This technique allowed observing a decrease in the levels of FADD in aging males, which may be related to decreased levels of apoptosis and the neurocognitive declination at aging; decreased levels of FADD in females compared to males, which may be due to the neuroprotective role of estrogen in the hippocampus; and decreased pFADD levels in both males and females pFADD levels during aging, which may be related to the decrease in neurogenesis in the hippocampus. However, these hypothesis, in order to be confirmed in the future, need to be supported by further studies on the activity of FADD and pFADD in the hippocampus. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject.other Envelliment fisiològic ca
dc.subject.other Apoptosi ca
dc.subject.other FADD ca
dc.subject.other pFADD ca
dc.subject.other Mascles ca
dc.subject.other Femelles ca
dc.subject.other Hipocamp ca
dc.title Diferències neuroquímiques en el cervell de rates mascle i femella durant l’envelliment fisiològic ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics