Entrenament intervàlic d’alta intensitat: Adaptacions a l’organisme i efectes sobre els factors de risc càrdio-metabòlics

Show simple item record

dc.contributor Tauler Riera, Pedro José
dc.contributor.author Maimó Escobar, Joana
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-21T12:48:59Z
dc.date.available 2018-05-21T12:48:59Z
dc.date.issued 2018-05-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145994
dc.description.abstract [cat] L’activitat física juga un paper molt important en la prevenció i tractament de risc càrdio-metabòlic. Actualment la societat posa moltes barreres per a realitzar exercicis, majoritàriament per “la falta de temps”. L’exercici continu de moderada intensitat (MICT) és el tipus d’exercici tradicional i a diferència de l’exercici intervàlic d’alta intensitat (HIIT) necessita un volum de treball gran. HIIT treballa de manera fraccionada i això permet assolir unes intensitats més altes que MICT que ho fa de manera contínua. Estudis demostren que HIIT proporciona adaptacions similars o millors a les de l’exercici tradicional i amb menys càrrega de treball. Avui en dia, s’intenta enfocar HIIT com entrenament per a les poblacions tant clíniques com sanes. L’objectiu del treball és la recerca d’informació sobre les adaptacions que produeix HIIT, centrat en els punts que influeixen més sobre el risc càrdio-metabòlic, com poden ser la síndrome metabòlica, la diabetis mellitus de tipus II, l’obesitat o el sistema cardiovascular. HIIT és un poderós estímul per impulsar el metabolisme. A causa de l’elevat estrès que produeix i l’abundant deute d’oxigen, les recuperacions d’aquest tenen un major consum de metabòlits i greixos. Les adaptacions trobades són l’augment del número i mida dels mitocondris, i l’augment de la capacitat enzimàtica de la cadena respiratòria. Això esdevé una capacitat oxidativa muscular major. També s’ha vist efectiu en alguns factors de risc càrdio-metabòlics com la disminució del greix corporal i pressió arterial i augment de la sensibilitat a la insulina. ca
dc.description.abstract [eng] Physical activity plays a very important role in preventing and treating cardiometabolic risk. Nowadays there are many barriers that society establishes to perform physical activities. The most common one is the “lack of time”. The moderate intensity continuous training (MICT) is the traditional type of exercise and unlike the high intensity interval training (HIIT), it involves a high volume of work. The HIIT works in a fractionated way and this allows to get higher intensity than MICT during training sessions. Studies show that HIIT provided, with less work, similar or better adaptations to the ones of traditional training. Nowadays, HIIT is considered a proper training for both healthy and unhealthy people. The aim is to revise available information about the adaptations that HIIT produces, focusing on the ones that are more relevant for the cardiometabolic risk aspect, as for example, the metabolic syndrome, the diabetes mellitus type II, obesity or the cardiovascular system. The HIIT is a powerful stimulus to boot metabolism. Due to the high level of stress and the high oxygen debt induced a higher consume of metabolites and fats is produced during recovery. The main adaptations observed are increased number and size of mitochondria and increased respiratory chain enzymatic activities leading together to a higher oxidative capacity. It also worked out in some cardiometabolic risk factors such as, the reduction of body fat and blood arterial pressure and increase of insulin sensibility. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject.other Entrenament intervàlic d’alta intensitat (HIIT) ca
dc.subject.other Entrenament continu de moderada intensitat (MICT) ca
dc.subject.other Risc càrdio-metabòlic ca
dc.subject.other Adaptacions ca
dc.subject.other Activitat física ca
dc.title Entrenament intervàlic d’alta intensitat: Adaptacions a l’organisme i efectes sobre els factors de risc càrdio-metabòlics ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics