Assignatura de Formació i Orientació Laboral: mecanisme d’inserció laboral?

Show simple item record

dc.contributor García Ferrer, Neus
dc.contributor.author Olarte Díaz, José Manuel
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2018-05-22T10:25:21Z
dc.date.available 2018-05-22T10:25:21Z
dc.date.issued 2018-05-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146065
dc.description.abstract [cat] L’assignatura o mòdul de Formació i Orientació Laboral, (en endavant FOL) que integra el currículum dels estudis de Formació Professional, tant als Cicles de Grau mitjà com de Grau superior té un bloc de continguts anomenat: Inserció Laboral. El mòdul de FOL es complementa amb altres dos blocs, que són: Relacions Laborals i Prevenció de Riscos Laborals. Així el mòdul de FOL està compost per tres blocs de continguts: - Inserció i orientació laboral - Relacions laborals - Prevenció de riscos laborals – Salut laboral El bloc de continguts d’inserció laboral permet assolir les competències bàsiques de l’alumnat com la de recerca de les distintes fonts d’informació de treball i mostra alguns hàbits que permeten adquirir habilitats socials molt profitoses i positives per a qualsevol candidat en un procés de selecció de personal. Els alumnes que cursen aquesta assignatura i fent més referència en aquest mòdul, coneixeran els mecanismes reals d’una inserció laboral en la vida real. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia ca
dc.title Assignatura de Formació i Orientació Laboral: mecanisme d’inserció laboral? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record