Caracterització fisicoquímica de terres agrícoles de les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Vadell Adrover, Jaume
dc.contributor.author March Mascaró, Joan Damià
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-28T12:10:15Z
dc.date.issued 2018-05-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146306
dc.description.abstract [cat] El coneixement de les propietats i les característiques fisicoquímiques que defineixen la fertilitat d’un sòl és una eina bàsica per assolir una activitat agrícola més eficient i respectuosa amb el medi ambient, assegurant una capacitat productiva sostenible. Amb aquesta premissa es planteja l’objectiu principal d’aquest treball, el qual és contribuir al coneixement de les terres agrícoles de les Illes Balears per a millorar la seva gestió, ajudant a generar una activitat agrícola més respectuosa amb el medi ambient. Per això es marquen tres objectius específics; el primer d’aquests és realitzar l’estudi de les característiques físiques i químiques de les dues capes avaluades (capa llaurable superficial i capa profunda). Una vegada realitzada aquesta caracterització, es realitza una interpretació de les dades obtingudes per als diferents paràmetres estudiats. Amb aquest segon objectiu es pretén avaluar la fertilitat de les terres agrícoles analitzades. Per últim, en el tercer objectiu s’estudien les relacions existents entre les diferents propietats i característiques fisicoquímiques. L’estudi s’ha realitzat a partir de les analítiques de la base de dades de servei d’anàlisis de l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP), la qual inclou el conjunt d’analítiques realitzades pels pagesos durant el període 2005-2015. S’han inclòs 1076 mostres, de les quals 1028 (0-30 cm) corresponen a la capa llaurable superficial i 48 a la capa profunda (30-80 cm). De l’anàlisi de les dades es desprèn que el tipus de textura franca argilosa és la més freqüent, representant un 78% del total de mostres avaluades. Les terres avaluades presenten un marcat caràcter bàsic degut a l’elevat contingut en carbonat càlcic, tenint en compte que el 75,9% de les mostres presenten valors superiors al 16% de CCE. La concentració de sals no suposa una problemàtica, donat que 96,1% obtenen valors de CEea1:5 inferiors a 0,5 dS m-1 , i el valor màxim obtingut és de 0,97 dS m-1 . El contingut medià de matèria orgànica total és del 2,82%, obtenint valors de contingut mitjans (entre 1,8% i 2,5%) i alts (valors >3,1%) el 60,6% de les mostres analitzades. La concentració de N i K obté elevats registres en el 88,6% i el 81,7% de les mostres, respectivament. En canvi, el contingut de fòsfor assimilable és adequat en només la meitat de mostres estudiades. El valor mitjà de la CIC és de 19,1 meq 100g-1 , obtenint un índex de fertilitat satisfactori el 94,0% de les terres analitzades. Dins el conjunt de relacions entre les diferents característiques fisicoquímiques observades, destaca la relació de la CIC amb el contingut d’argiles i MOT, i també la que relaciona el contingut en MOT amb els tres macroelements avaluats (N, P i K). Globalment, les terres agrícoles incloses en aquest estudi mostren un nivell de fertilitat bo o acceptable a la majoria dels casos, essent un minoria les terres amb un nivell de fertilitat defectuós. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 58 - Botànica ca
dc.title Caracterització fisicoquímica de terres agrícoles de les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-21T09:12:23Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics