Iguals però diferents. Estudi de l'educació intercultural i recursos per a treballar a l'educació infantil

Show simple item record

dc.contributor Vallespir Soler, Jordi
dc.contributor.author Obrador Maestre, Marina
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-28T13:42:44Z
dc.date.issued 2018-05-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146315
dc.description.abstract [cat] La multiculturalitat és una realitat present a les aules, per la qual cosa, és necessari fer una recerca d’estratègies, per així poder basar-nos amb una educació que tengui com a eixos principals valors, com són el respecte i l'acceptació. De tot això en deriva la tasca de treballar l’educació intercultural des de les primeres etapes de l’escolarització, fet que ajudarà a establir un clima favorable dins les aules i de respecte a la diversitat cultural. Recolzat d’un marc teòric, el treball presenta un repàs de la literatura on es fa un recorregut per l’atenció a la diversitat arribant l’educació intercultural, fent un gran incís a l’etapa de l’educació infantil, així com una recerca de recursos per a implementar-la. Una vegada feta la recerca i observat que no hi ha recursos extrapolables per a tots els centres, es presenta una proposta d’unitat didàctica que pretén que es pugui desenvolupar a diferents aules, fent les adaptacions pertinents per adaptar-les al context i al grup, així com diferents activitats per a treballar l’educació intercultural dins l’etapa d’educació infantil. ca
dc.description.abstract [eng] Multiculturalism is a reality present in the classroom, so it is necessary to make a search for strategies to be able to rely with education as the main core values such as respect and acceptance. From this derives the task of working and intercultural education from the earliest stages of schooling, which will help to establish a favorable climate in the classroom and respect for cultural diversity. Supported a theoretical frame work presents a review of the literature that a journey through the attention to diversity reaching intercultural education, making a great clause in Early Childhood Education and research resources to implement it. Once the research and found that there is no comparable resources to all schools, presented a proposal that aims unit that can be developed in different classrooms, making the adjustments required to adapt to the context and the group as well as different activities about intercultural education in the kindergarten stage. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Multiculturalitat ca
dc.subject.other Educació intercultural ca
dc.subject.other Integració ca
dc.subject.other Recursos didàctics ca
dc.subject.other Educació Infantil ca
dc.title Iguals però diferents. Estudi de l'educació intercultural i recursos per a treballar a l'educació infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:08:03Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics