Síntesis i caracterització de Nanopartícules Magnètiques per a la captura de metall pesants contaminants

Show simple item record

dc.contributor Piña Capó, María de las Nieves
dc.contributor.author Duel De Juan, Paulino
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-30T11:07:34Z
dc.date.available 2018-05-30T11:07:34Z
dc.date.issued 2018-05-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146423
dc.description.abstract [cat] La contaminació de l’aigua i els sols és un fet que afecta tant als ecosistemes com als éssers vius. La major part de la contaminació és produïda pels humans. Les industries, les explotacions mineres, el vehicles de combustió, són un parell d’exemples de fonts de contaminació. Aquest treball de fi de màster es centra en la contaminació produïda per metalls pesats, com el mercuri i el plom. Aquests metalls provenen majoritàriament de fonts antropogèniques com la mineria i l’ús industrial. Està demostrat que aquests metalls poden interferir en els sistemes biològics, resultant nocius i inclús poden causar la mort d’esser vius. Aquest metalls no es poden metabolitzar i, per tant, s’acumulen dintre dels organismes. Dins la piràmide alimentària, l’acumulació de metalls pesats és directament proporcional a la posició sobre la piràmide. Per tant, els humans, considerats com la zona més elevada de la piràmide, tenim major probabilitat de acumular aquests metalls si consumim aliments ja contaminats. Els efectes nocius dels metalls estan descrits amb gran detall i també es coneixen distints fàrmacs amb acció quelatant que redueixen la concentració dels metall dintre del cos. La Bioquímica dels metalls pesats esta relacionada amb la interacció d’aquests amb els aminoàcids de proteïnes que contenen sofre, com la cisteïna, formant enllaços molt estables que inhibeixen les funcions naturals d’aquestes proteïnes afectades. L’objectiu principal d’aquest treball és la síntesis de receptors orgànics aptes per la funcionalització de nanopartícules magnètiques, que tinguin com a funció la captura de metalls pesats en aigua. Aquest receptors estan dissenyats partint del coneixement de la interacció bioquímica dels metalls i dels agents quelatants utilitzats a la medicina. Una gran densitat electrònica, és una característica molt important que han de complir els receptors, per tant, es dissenyaran a partir de la unitat esquaramida, que ja ha mostrat capacitat per interaccionar amb metalls, i s’inclouran dintre de l’estructura, àtoms de sofre, que és l’àtom de la cisteïna que interacciona amb els metalls pesats. A part, és d’interès, la possible captura d’altres metalls com la plata. La plata també es considera un metall pesat, si es parla de la seva densitat atòmica. Però en temes de toxicitat, la plata no produeix els efectes nocius a la mateixa escala el mercuri o el plom. En aquest treball, s’ha aconseguit sintetitzar i caracteritzar 2 receptors aptes per la funcionalització de nanopartícules magnètiques de magnetita, que presenten altes constants d’associació amb els metalls pesats plom i mercuri, com amb el metall noble, plata. A més, s’aporten estudis alternatius en dissolució on es mostren evidencies de la interacció del receptor amb el metall. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 54 - Química ca
dc.subject 542 - Química pràctica de laboratori. Química preparativa i experimental ca
dc.title Síntesis i caracterització de Nanopartícules Magnètiques per a la captura de metall pesants contaminants ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T12:06:03Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics