“Famílies .... d’aquest planeta?” Estudi exploratori sobre discapacitat i família dins el binomi Fundació Amadip Esment - Institut Mallorquí d’Afers Socials

Show simple item record

dc.contributor Oliver Torelló, Josep Lluís
dc.contributor.author Salmoral Buitrago, Roser
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-31T12:03:03Z
dc.date.available 2018-05-31T12:03:03Z
dc.date.issued 2018-05-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146483
dc.description.abstract [cat] L’experiència de la maternitat i la responsabilitat que suposa fer-se càrrec d’un fill és, sens dubte, un repte vital per a qualsevol persona que, en algun moment de la seva vida, pren la decisió de viure aquesta experiència única. Si al fet de ser pares afegim un grau de discapacitat intel·lectual per part dels dos progenitors o d’un d’ells, el repte es fa molt sovint inassolible. Tant és així que, en ocasions, aquests pares poden arribar a perdre la tutela dels seus fills per no poder cuidar-los adequadament o per no rebre el suport i l’ajuda necessàries. Inclús la pròpia situació de possible desemparament del menor, pot empènyer a moltes famílies extenses a haver d’adquirir unes obligacions morals, socials i de protecció, vers el nou nat. Aquesta darrera situació és la més habitual entre la trentena de famílies amb fills constituïdes al llarg de les darreres dècades a la Fundació Amadip Esment de Palma. I tot i que rebre el suport familiar en relació a la criança dels fills és la tònica habitual, la Fundació també ha estat testimoni de la retirada d’alguns infants per part del Servei de Menors de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Una experiència traumàtica, com veurem en aquest treball d’investigació, que pot arribar a provocar seqüeles de per vida en les persones que la pateixen. El present treball d’investigació pretén conèixer i avaluar els protocols actuals que existeixen en matèria de discapacitat i família a Mallorca. Per això, la present recerca s’ha centrat en explorar i analitzar els diferents procediments i actuacions que s’implementen dins aquests àmbits, tant en la Fundació Amadip Esment com en l’administració pública a través de l’IMAS, organisme que actualment té les competències en matèria de menors i discapacitat. La recerca d’informació, de material i dades rellevants per al present estudi s’ha dut a terme en base a un disseny multi mètode de tècniques d’investigació majoritàriament qualitatives: recerca bibliogràfica, revisió d’expedients i informes socials, entrevistes estructurades i semiestructurades, grup de discussió, anàlisis DAFO i reunions amb mares amb discapacitat. Per altra banda, el segment quantitatiu de l’estudi s’ha realitzat a través d’un qüestionari ad hoc. Per analitzar els resultats obtinguts mitjançant aquestes enquestes, s’ha utilitzat el programa d’anàlisi estadístic SPSS, realitzant estadística descriptiva (mitja, percentatges, freqüències, segmentació de la mostra i gràfics). La investigació consisteix, per tant, en un estudi exploratori enfocat específicament en dos col·lectius fonamentals: les persones amb discapacitat, siguin adults o menors i, les seves famílies. D’altra banda aquest TFM, en la seva redacció final, també té l’objectiu de ser útil per a les dues institucions implicades en el projecte, és a dir, la Fundació Amadip Esment que, des de l’any 1962 treballa i ajuda a les persones amb discapacitat intel·lectual i, l’IMAS, que té les competències autonòmiques en matèria de menors des de l’any 2003 i també ajuda al col·lectiu de persones discapacitades des que s’aprovà la Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears. Considero que ambdues institucions tenen l’obligació moral, ètica i professional d’avaluar els seus sistemes, programes, protocols i serveis, dirigits al col·lectiu de persones amb discapacitat, amb l’objectiu únic i primordial de fer-los més eficients, millor gestionats econòmicament i fer-ho, sobretot, tenint en compte la vulnerabilitat i necessitats especials dels usuaris als que van adreçats. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere ca
dc.title “Famílies .... d’aquest planeta?” Estudi exploratori sobre discapacitat i família dins el binomi Fundació Amadip Esment - Institut Mallorquí d’Afers Socials ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-31T10:06:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics