Disseny del Programa d'Educació Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en família extensa

Show simple item record

dc.contributor Oliver Torelló, Josep Lluís
dc.contributor.author Espi Martinez, Idoia
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-31T12:28:54Z
dc.date.available 2018-05-31T12:28:54Z
dc.date.issued 2018-05-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146488
dc.description.abstract [cat] És comú detectar en infants en situació d'acolliment familiar els quals han sofert una història de vida complicada, maltractament, negligència, etc.; grans bloquejos emocionals i trastorns del vincle. Per tant, és fonamental que, des d'edats primerenques, s'intervingui des de programes preventius centrats en l'educació emocional. En aquest treball es procura elaborar un disseny del Programa d'Educació Socio-Emocional per a infants d'entre 6 a 8 anys, que estan en acolliment familiar en família extensa, amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament emocional i social saludable, mitjançant l'aprenentatge d'estratègies d'intel·ligència emocional, millorant les seves competències socio-emocionals. Per tal d'efectuar aquest disseny, prèviament, s'ha realitzat una revisió bibliogràfica envers la definició, els models i els diferents estudis basats en l'evidència, d'intel·ligència emocional, així com diferents programes sòlids i validats d'educació emocional, tant a nivell nacional com internacional. Molts autors, han demostrat valuosos efectes beneficiosos en el desenvolupament dels infants, després de l'aplicació d'aquests programes. No obstant, es requereix un major nombre d'estudis i proves d'avaluació validades, per avançar en la creació de programes d'educació emocional consolidats. ca
dc.description.abstract [eng] It is common to detect children at foster care who have suffered a complicated life history, abuse, neglect, etc.; major emotional blockages and attachment disorder. Therefore, it is essential that the intervention start from early ages, from prevention programs focused on emotional education. In this paper, we try to design a Socio-Emotional Education Program for children from 6 to 8 years, who are in foster care with their extended family, with the goal of getting a healthy social and emotional development, by learning emotional intelligence strategies, improving their socio-emotional skills. Previously to make this design, it has been made a literature review about the definition, the models and different emotional intelligence studies based on evidence, as well as robust and validated programs of education emotional, both national and international level. Many authors have demonstrated valuable beneficial effects on children's development, after the implementation of these programs. However, it requires a greater number of studies and assessment tests validated to advance in the creation of statements emotional education programs. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere ca
dc.subject.other Acolliment familiar ca
dc.subject.other Intel·ligència emocional ca
dc.subject.other Educació emocional ca
dc.title Disseny del Programa d'Educació Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en família extensa ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2018-05-31T10:06:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics