L’avaluació en els grups interactius

Show simple item record

dc.contributor Rosselló Ramon, Maria Rosa
dc.contributor.author Rubio López, Marina
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-04T07:39:25Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146566
dc.description.abstract [cat] En aquests darrers anys, hi ha hagut una sèrie de canvis en la nostra societat respecte a l’educació, concretament, canvis en valors, actituds i pràctiques. Actualment, hi ha molts de centres educatius que estan iniciant el procés de canviar a comunitat d’aprenentatge, introduint en la seva pràctica diària els grups interactius. Per aprofitar al màxim els beneficis d’aquesta organització d’aula, s’ha de tenir en compte un aspecte fonamental com és l’avaluació. En aquest treball de fi de màster, l'objectiu principal és fer una proposta educativa, per fomentar l’avaluació ens els grups interactius a la classe de primer d’educació primària de l’escola CEIP Pintor Joan Miró. Es parteix d'una fonamentació teòrica de les comunitats d’aprenentatge, els grups interactius i l’avaluació, per exposar i analitzar seguidament, el cas dels grups interactius que es realitzen al primer curs. Per finalitzar, hi ha una proposta d’intervenció per introduir, en aquesta pràctica educativa, millores en l’avaluació. ca
dc.description.abstract [eng] In recent years, there have been a number of changes in our society regarding education, specifically, changes in values, attitudes and practices. Currently, there are many schools that are starting the process of changing a community of learning, introducing interactive groups in their daily life. To take advantage of the main benefits of this classroom organisation, a fundamental aspect as evaluation has to be take into account. In this master’s degree dissertation, the main goal is to do an educational proposal to foster assessment in interactive groups at CEIP Pintor Joan Miró applied to a first grade of primary education classroom. A literature review on learning communities, interactive groups and assessment will be developed. Afterwards, the interactive groups (applied in first grade of primary) will be exposed and analysed. To conclude, an intervention proposal to introduce improvements in evaluation will be described. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Avaluació ca
dc.subject.other Grups interactius ca
dc.subject.other Comunitat d’aprenentatge ca
dc.subject.other Participació familiar ca
dc.title L’avaluació en els grups interactius ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-21T09:22:42Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics