Les externalitats ambientals associades a projectes de desenvolupament d’infraestructures públiques

Show simple item record

dc.contributor Torres Figuerola, Catalina Maria
dc.contributor.author Noguera Morell, Llorenç
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2018-06-05T07:07:49Z
dc.date.available 2018-06-05T07:07:49Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146635
dc.description.abstract [cat] Aquest treball analitza les externalitats ambientals associades a projectes d’infraestructura pública. Explica el paper que juguen les externalitats dins la societat. Destaca, que són un factor clau a l’hora de prendre decisions , ja que segons els seus efectes sobre la societat, aquestes externalitats poden donar com a resultat una pèrdua de benestar. Els projectes d’infraestructura pública poden dur associades aquestes externalitats i és per això que s’han de prendre les decisions correctes, a través d’un anàlisi. L’Anàlisi Cost Benefici (ACB) és una eina que ajuda a millorar la presa de decisions. S’explica el procediment d’elaboració d’aquesta, i els efectes de les externalitats dins aquest anàlisi. Finalment s’estudien les externalitats ambientals del projecte: el Desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos Ma-19. ca
dc.description.abstract [eng] This paper analyzes the environmental externalities associated to public infrastructure projects. Explain the role of externalities in the society. It stresses that they are a key factor in making decisions because depending of the effects on the society, these externalities can result in a loss of welfare. Public infrastructure projects can take these externalities associated and this is the reason to make the right decisions with an analysis. It explains the process of drawing tools to help to improve the decision-making such as cost benefit analysis (CBA) and the effects of the externalities in the analysis. Finally studies the environmental externalities associated to the project: el Desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos Ma-19. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 33 - Economia ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Economia ca
dc.title Les externalitats ambientals associades a projectes de desenvolupament d’infraestructures públiques ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Externalitats ambientals ca
dc.subject.keywords Infraestructures ca
dc.subject.keywords Presa decisions ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record