Anàlisi de les vinculacions entre els Centres Educatius i els Clubs Nàutics de Mallorca: proposta alternativa

Show simple item record

dc.contributor Vidal Conti, Josep
dc.contributor.author Guervós Mairata, Alfonso Damaso
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-08T06:42:31Z
dc.date.issued 2018-06-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146770
dc.description.abstract [cat] Dintre de l’Educació Física, les Activitats Físiques en el Medi Natural presenten un elevat potencial educatiu a causa del caràcter social més l’encant i incertesa de l’entorn, pel fet que suposa ésser un dels medis més eficaços per la formació integral de la persona en relació al desenvolupament de les competències bàsiques. Aquest treball està orientat a les Activitats Físiques en el Medi Natural Aquàtic (AFMNA) de les Illes Balears, i especialment a Mallorca, ja que és la Comunitat Autònoma que presenta major Producte Interior Brut d’Espanya en relació al sector d’oci i turisme nàutic amb un 45,5%. Davant l’alta repercussió social que tenen aquestes activitats molts de docents d’Educació Física s’han plantejat la seva introducció en els continguts del currículum de la matèria. El professorat d’Educació Física és conscient que pot trobar dificultats per dur-les a terme, i encara que, organitzades normalment per aquests, són desenvolupades per tècnics esportius especialistes en l’activitat contractada per tal finalitat. Per aquesta investigació s’han analitzat les vinculacions existents entre les entitats que duen a terme el Bloc de Continguts de l’Educació Física en el Medi Natural Aquàtic, mitjançant els programes i/o convenis que s’estableixen entre Centres Educatius i Clubs Nàutics. Així doncs, s’utilitza un qüestionari semiestructurat omplert pels Clubs Nàutics amb l’objectiu principal de conèixer el tipus de relacions entre entitats i saber l’opinió de cada Club Nàutic per innovar en el procés d’ensenyança – aprenentatge entre entitats. Això ha permès extreure resultats i posteriorment conclusions sobre el context actual que existeix entre les dues entitats que col·laboren entre si per fomentar les AFMNA a Mallorca. Finalment, amb el suport del 79% dels Clubs Nàutics interessats amb la proposta del qüestionari i davant la falta de donar una proposta o iniciativa per intentar millorar o innovar el procés d’ensenyança – aprenentatge entre les entitats, s’ha elaborat una proposta alternativa de millora educativa mitjançant les vinculacions que existeixen entre els Instituts d’Educació Secundària i els Clubs Nàutics de les Illes Balears. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 379.8 - Temps lliure ca
dc.subject.other Centres Educatius ca
dc.subject.other Clubs Nàutics ca
dc.subject.other Relacions ca
dc.subject.other AFMNA ca
dc.title Anàlisi de les vinculacions entre els Centres Educatius i els Clubs Nàutics de Mallorca: proposta alternativa ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-08T10:16:21Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record