Raising Students’ Willingness to Communicate through Collaborative Learning: a Content-Based Approach in EFL Contexts

Show simple item record

dc.contributor Jacob Abad, Karen Lesley
dc.contributor.author Bernad Sureda, Maria Antònia
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-08T10:30:36Z
dc.date.issued 2018-06-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146803
dc.description.abstract [eng] This paper explores the role of collaborative and cooperative learning and contentbased instruction by means of a communicative approach taking into account the students' willingness to communicate in foreign language learners and how it might affect the students’ motivation and anxiety. A small case study has been conducted in a State Secondary School in Porto Cristo, Majorca, with a total of 47 Spanish adolescent learners of English (N=27) in 4th ESO and (N=20) in 1st baccalaureate. Participants have been first of all observed and then given a questionnaire on motivation and anxiety, based on the observational/qualitative data obtained. The practicum teacher has also used an observation sheet paying special attention to their IDs. Gradually the content has been introduced in class and at the very end of this project students have answered another questionnaire regarding their degree of motivation and satisfaction in the content-based activities. ca
dc.description.abstract [cat] Aquest article explora el paper de l'aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu i la instrucció basada en el contingut per mitjà d'un enfocament comunicatiu tenint en compte la disposició per comunicar-se en estudiants de llengües estrangeres i com podria afectar la motivació i l'ansietat dels estudiants. Un estudi petit ha estat dut a terme en una escola de secundària pública a Porto Cristo, Mallorca, amb un total de 47 estudiants espanyols adolescents estudiants d'Anglès (N = 27) a 4t d'ESO i (N = 20) a 1r de batxillerat. Els participants han estat en primer lloc observats i després han contestat un qüestionari sobre la motivació i l'ansietat basat amb les dades observacionals/qualitatives obtingudes. La professora de pràctica també ha utilitzat un full d'observació prestant especial atenció a les diferències individuals. A poc a poc, el contingut s'ha introduït en la classe i en el final d'aquest projecte els estudiants han respost a un altre qüestionari pel que fa al seu grau de motivació i satisfacció en les activitats basades en contingut. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 8 - Lingüística i literatura ca
dc.subject.other Willingness to communicate (WTC) ca
dc.subject.other Collaborative learning ca
dc.subject.other Communicative language teaching (CLT) ca
dc.subject.other Content-based instruction (CBI) ca
dc.subject.other Individual Differences (IDs) ca
dc.title Raising Students’ Willingness to Communicate through Collaborative Learning: a Content-Based Approach in EFL Contexts ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-15T06:24:04Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics