Estudi comparatiu entre la utilització dels estils del comandament directe, descobriment guiat i resolució de problemes en les classes d’Educació Física

Show simple item record

dc.contributor Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel
dc.contributor.author Lladó Salas, Guillermo
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-11T06:58:34Z
dc.date.issued 2018-06-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146822
dc.description.abstract [cat] L’objectiu d’aquest treball de fi de màster es centra en analitzar la situació actual dels estils d’ensenyament més utilitzats en l’Educació Física a l’Educació Secundària Obligatòria. Per tal de poder assolir aquest objectiu, hem portat a terme una investigació de tipus descriptiva, basada en la informació extreta a partir dels objectius plantejats inicialment, així com dels resultats de les diferents enquestes realitzades. El marc teòric es troba compost per diversos apartats on trobem: Definició d’estil d’ensenyament; classificació d’estils d’ensenyament; definició de metodologia i classificació d’aquesta; La mostra es troba formada per 20 professors d’Educació Físic. Els resultats obtinguts a partir de les enquestes han estat que els docents utilitzen majoritàriament l'estil del descobriment guiat. Amb aquesta informació, hem elaborat 3 unitats didàctiques, utilitzant els 3 estils plantejats a la investigació, per tal d'observar, en un futur, si els resultats obtinguts a les enquestes són similars. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Estils d’ensenyament ca
dc.subject.other Educació Física ca
dc.subject.other Docent ca
dc.subject.other Alumnes ca
dc.subject.other Metodologia ca
dc.title Estudi comparatiu entre la utilització dels estils del comandament directe, descobriment guiat i resolució de problemes en les classes d’Educació Física ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-15T06:24:31Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record