El treball col·laboratiu docent com a factor de qualitat en l’educació: recomanacions per a la millora

Show simple item record

dc.contributor Pinya Medina, Carme
dc.contributor.author Cabanillas Bravo, María Isabel
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-11T08:11:34Z
dc.date.issued 2018-06-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146833
dc.description.abstract [cat] El present Treball de Final de Màster té per objecte analitzar el treball col·laboratiu docent com aspecte clau en la qualitat de l’educació. La demanda de noves competències a l’alumnat necessàries per adaptar-se a una societat globalitzada exigeix també el desenvolupament de les competències professionals docents, entre elles la col·laboració docent que pot arribar inclús a traspassar les fronteres del propi centre educatiu. La complexitat en les relacions de col·laboració entre docents als centres d’educació secundària de l’estat espanyol ha animat a diferents autors a cercar fórmules que facilitin el treball en equip. En aquest document es presenten recomanacions per a la millora en el funcionament dels equips docents, basades en metodologies i tècniques definides que van des de la cohesió del professorat fins a la generació d’una veritable comunitat d’aprenentatge. ca
dc.description.abstract [eng] The purpose of this master’s final project is to analyse the collaborative work teaching as a key point in the quality of education. The demand for new skills to students, needed to adapt to a globalized society, also requires the development of professional skills teachers, including teacher collaboration that can reach even beyond the boundaries of the school itself. The complexity of collaboration relationships between teachers in Spanish High School has encouraged different authors to find ways to facilitate teamwork. In this document, recommendations are presented for improving the behaviour of the teaching teams, based in proven methodologies and techniques ranging from teacher cohesion to the generation of a true learning community. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia ca
dc.subject.other Ensenyament en equip ca
dc.subject.other Cultura docent ca
dc.subject.other Treball col·laboratiu docent ca
dc.subject.other Bones pràctiques docents ca
dc.subject.other Qualitat educativa ca
dc.title El treball col·laboratiu docent com a factor de qualitat en l’educació: recomanacions per a la millora ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-15T06:24:50Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record