L'adquisició d'hàbits alimentaris saludables dins l'àmbit educatiu

Show simple item record

dc.contributor Soberats Sagreras, Maria Antònia
dc.contributor.author Gelabert Gamero, Cristina
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-11T08:32:29Z
dc.date.issued 2018-06-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146835
dc.description.abstract [cat] El present estudi té com a objectius principals descobrir si realment es treballa de forma pràctica l’adquisició de bons hàbits alimentaris a l’àmbit educatiu i dissenyar recursos que permetin a l’adolescent reflexionar sobre la importància d’alimentar-se correctament i les repercussions que té sobre la seva salut el fet de dur a terme una inadequada alimentació. La metodologia elegida per a conèixer l’estat actual de la situació es basa en l’estudi qualitatiu d’un total de 7 llibres de text i en la participació de 91 alumnes de 2n i 3r d’ESO en la realització d’un qüestionari sobre hàbits alimentaris. Tot i que a través dels llibres de text els adolescents disposen d’una sèrie de eines que permeten treballar rutines relacionades amb l’alimentació, els resultats obtinguts per mitjà del qüestionari deixen en evidència la necessitat de treballar, des d’un caire pràctic, l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables. Així doncs i tenint en compte la dificultat que comporta el fet de modificar rutines, la millor opció per a treballar aquest aspecte consisteix en l’elaboració d’una proposta amb una sèrie de recursos que permetin a l’alumne reflexionar sobre com és la seva alimentació i en cas de considerar-lo adient, tenir l’opció de modificar-la. La proposta de millora educativa es conforma d’un total de tres activitats, cada una d’elles dissenyada per a desenvolupar-se al llarg d’un trimestre del curs escolar. El fet de treballar continguts des d’un entorn proper per a l’alumne i fer-ho de forma cooperativa són dos aspectes claus per al correcte desenvolupament de la proposta. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 663/664 - Aliments i nutrició. Enologia. Olis. Greixos ca
dc.subject.other Alimentació ca
dc.subject.other Adolescència ca
dc.subject.other Hàbit ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Salut ca
dc.title L'adquisició d'hàbits alimentaris saludables dins l'àmbit educatiu ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-15T06:24:51Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record