Proposta didàctica basada en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples

Show simple item record

dc.contributor Oliver Torelló, Josep Lluís
dc.contributor.author Cantero Tornero, María Dolores
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-11T12:59:18Z
dc.date.issued 2018-06-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146869
dc.description.abstract [cat] Aquest treball conté dues parts diferenciades. A la primera part, he redactat una síntesi de la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner. En ella he exposat quins són els fonaments científics de la teoria, els punts més importants i he descrit breument les intel·ligències. També he inclòs quines aportacions fa aquesta teoria a l’escola i quina és la manera en què es poden integrar les intel·ligències en el currículum. A la segona part, he realitzat una proposta didàctica sobre autonoconeixement basada en la teoria de les Intel·ligències Múltiples per aplicar a alumnes de 1r d’ESO. En el desenvolupament de la proposta es pot veure quins són els objectius que es pretenen aconseguir, les activitats que es duran a terme i quines estratègies metodològiques es faran servir. Encara que és una proposta innovadora s’ha dissenyat de tal manera sigui viable i aplicable al context escolar. ca
dc.description.abstract [spa] Este trabajo contiene dos partes diferenciadas. En la primer parte, he redactado una síntesis sobre la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. En ella he expuesto cuales son los fundamentos científicos de la teoría, los puntos más importantes y he descrito brevemente las inteligencias. También he incluido cuales podrían ser las aportaciones que hace esta teoría a la escuela i de que manera se pueden integrar las inteligencias en el currículum. En la segunda parte, he realizado una propuesta didáctica sobre autoconocimiento basada en la teoría de las Inteligencias Múltiples para aplicar a alumnos de 1º de ESO. En el desarrollo de la propuesta se puede ver cuales son los objetivos que se pretenden conseguir, las actividades que se llevarán a cabo y las estrategias metodológicas que se utilizarán. Aunque sea una propuesta innovadora se ha diseñado de tal forma que sea viable y aplicable al contexto escolar. ca
dc.description.abstract [eng] This assignment consists of two parts. In the first art, you will find a summary of Howard Gardner’s theory of Multiple Intelligences. In this summary I have revealed which the scientist basis of the theory, the most important points and briefly described the intelligences. I have also included which contributions this theory brings to the school and how these intelligences can be integrated in the curriculum. In the second part I have drawn up a didactic proposal about selfawareness, consciousness and emotion control based on the Multiples Intelligences theory applied to student of 1º ESO. In the development of the proposal, you can see what objectives aim to achieve, the activities than will take place and the methodological strategies that will be used. Although it’s quite an innovative proposal, it has been designed in a manner and applicable to the school contest. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject.other Intel·ligències Múltiples ca
dc.subject.other Escola ca
dc.subject.other Autoconeixement ca
dc.subject.other Innovació didàctic ca
dc.title Proposta didàctica basada en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-15T06:25:15Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics