Activitats de motivació atenent a la diversitat en l‟àmbit de la matèria de la Tecnologia

Show simple item record

dc.contributor Rey Porca, Juan José
dc.contributor.author Gayà Bustamante, Miriam
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-12T08:56:48Z
dc.date.issued 2018-06-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146897
dc.description.abstract [cat] Aquest projecte neix fruit d‟un dels problemes més preocupants en l‟actualitat del sistema educatiu espanyol, el fracàs escolar. Es per això, que en aquest document s‟ha treballat sobre un dels aspectes essencials per apaivagar l‟esmentat problema: la motivació escolar. El treball està focalitzat en fomentar l‟interès, concretament de l‟alumnat que cursa l‟educació secundària obligatòria (ESO) en la matèria de Tecnologia. Per aquest motiu la proposta didàctica del present treball inclou una sèrie d‟activitats de caràcter motivador orientades a millorar l‟interès dels alumnes en aquesta matèria atenent a la diversitat. No obstant, l‟essència d‟aquestes activitats és pot traslladar a matèries d‟altres àmbits. La finalitat de les activitats incloses a la proposta didàctica té el propòsit de mantindré latent o iniciar la motivació de l‟alumnat per a que aquests continuïn amb els estudis de cursos posteriors. S‟han dissenyat cinc activitats emprant recursos i espais diferents de l‟aula taller per a que la majoria dels adolescents assoleixi, aprengui i millorin els seus resultats acadèmics. ca
dc.description.abstract [eng] This project was the result of one of the most worrying problems today in the Spanish education system, school failure. It is why, in this paper has worked on one of the essential aspects to appease the above problem: school motivation. The work is focused on promoting interest, particularly of those pupils enrolled compulsory secondary education (CSE) in the field of technology. Hence the educational proposal of this work includes a series of activities aimed at motivating character improve student interest in this matter. However, the essence of these activities can be transferred to materials from other areas. The purpose of the activities included in the teaching proposal aims to keep latent or start student motivation for these studies continue later courses. Five activities are designed using resources and different areas of the classroom workshop that most teens reach, learn and improve their academic results. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia ca
dc.title Activitats de motivació atenent a la diversitat en l‟àmbit de la matèria de la Tecnologia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:33:54Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics