L'assemblea com a nou sistema d'organització per a l'alumnat de secundària

Show simple item record

dc.contributor Rey Porca, Juan José
dc.contributor.author Alorda Arrom, Miquel
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-12T09:13:46Z
dc.date.issued 2018-06-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146899
dc.description.abstract [cat] Aquest projecte és una proposta per implantar la assemblea com a sistema d’organització pels grups i cursos d’un centre de secundària. La seva intenció és fomentar, potenciar i desenvolupar l’autonomia de l’alumnat, treballant el pensament crític, el diàleg, la reflexió i la parla en públic. A més, gràcies a ella s’obtindrien altres beneficis educatius, com la disminució de conflictes i l’augment de la cohesió del grup. El projecte proposa que tots els grups d’un centre d’educació secundària constitueixin una assemblea i, a més, que cada curs també constitueixi una assemblea. No obstant, també presenta la possibilitat de que cada centre creï més assembles, si així ho creu necessari, i estengui el projecte a tota la comunitat educativa. L’assemblea es planteja com a model organitzatiu i logístic dels grups i, a més, com a espai per tractar temes transversals, més lligats a l’educació ciutadana i la reflexió crítica. Es marquen les pautes a seguir per implantar el model assembleari, tenint en compte sempre els recursos de que es disposa, sobretot pel que fa al professorat, el qual constitueix una peça clau en la proposta. Serà necessari disposar de suficient professorat motivat i format, o amb ganes de formar-se en termes assemblearis, per tal d’engegar el procés. Es repassen els antecedents més característics per després entrar en tot el fons teòric del projecte: la importància i els beneficis que s’extreuen d’una educació que es basa en l’esperit crític, la reflexió i el diàleg. Seguidament es presenta un format assembleari pels centres: els horaris i espais, els professors necessaris, els temes a treballar, els rols, la seva distribució en comissions, la rellevància del consens, la coordinació de la comunitat educativa, etc. Tot això, sense deixar d’analitzar els beneficis educatius que es deriven de la pràctica assembleària, les competències bàsiques que es treballen, els seus efectes socials i el seu caràcter interdisciplinari. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject.other Assemblea ca
dc.subject.other Consens ca
dc.subject.other Diàleg ca
dc.subject.other Pensament crític ca
dc.subject.other Reflexió ca
dc.title L'assemblea com a nou sistema d'organització per a l'alumnat de secundària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:33:54Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics