Proposta didàctica per a la correcció de la pronúncia de certs sons en llengua catalana interferits pel sistema fonètic castellà

Show simple item record

dc.contributor Ripoll Perelló, Maria Isabel
dc.contributor.author Frau Ferriol, Antoni
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-12T10:20:45Z
dc.date.issued 2018-06-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146902
dc.description.abstract [cat] El present treball, com indica el títol, és una proposta didàctica per corregir alguns errors fonètics en català a causa de la interferència del sistema fonètic de la llengua castellana. En les següents pàgines, presentam la nostra proposta, els objectius que ens marcat els motius pels quals ens hem decidit per aquest tema. A l’estat de la qüestió, feim un repàs dels estudis existents en el camp de la correcció de la pronúncia. En primer lloc, justificam la proposta a partir dels continguts del currículum de la LOMCE. En segon lloc, tractam els diferents mètodes existents per treballar la correcció fonètica com també una selecció personal d’alguns llibres que tracten aquest tema. Feim una descripció detallada tant dels mètodes com dels llibres. Val a dir que és fruit de l’estudi anterior. No presentam un treball que se centri en un sol mètode de treball sinó que intentam combinar tots els que hem citat. Hem realitzat deu fitxes, una per a cada so que creim conflictiu en la pronúncia del català actual. Són els següents: els fricatius [z], [ʃ] i [ʒ], els africats [ʣ] i [ʤ], els laterals [ɫ] i [ʎ] i dels vocàlics [ə],[ɛ] i [ͻ]. Cada fitxa està dividida en quatre parts: com sona, com s’articula, com es practica i com s’integra. Cada una d’elles desenvolupa un seguit d’activitats que combinen diferents recursos com ara l’audició, la discriminació auditiva, la reproducció, entre d’altres. Recomanam seguir els consells de l’apartat “Aspectes a tenir en compte” per tal d’assegurar un bon desenvolupament de les fitxes. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 8 - Lingüística i literatura ca
dc.subject.other Proposta ca
dc.subject.other Correcció ca
dc.subject.other Pronúncia ca
dc.subject.other Català ca
dc.title Proposta didàctica per a la correcció de la pronúncia de certs sons en llengua catalana interferits pel sistema fonètic castellà ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:33:57Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics