Comunitat d'Investigació i aula inversa a l'assignatura Història de la Filosofia i una proposta de relat.

Show simple item record

dc.contributor Barco del Barco, Ángel Luis del
dc.contributor.author Menasalvas Bonnín, Emilio
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-13T07:59:24Z
dc.date.available 2018-06-13T07:59:24Z
dc.date.issued 2018-06-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146935
dc.description.abstract [cat] Al projecte de fi de màster que ens proposam fer es tractaran els canvis metodològics i didàctics necessaris, baix el punt de vista de l'autor del treball, per tal de modificar les dinàmiques d'interacció entre professorat i alumnat, dins el marc de l'assignatura d'Història de la Filosofia de segon de batxillerat. Tenint en compte la realitat complexa en la que duim a terme la nostra tasca, el docent ha de reflexionar sobre la seva praxis docent per tal de renovar les seves estratègies didàctiques. Aquí concretament tractarem dos conceptes fonamentals baix el punt de vista de l'autor del treball per tal de renovar les dinàmiques dins l'aula de filosofia. Aquests dos conceptes són la Comunitat d'Investigació i l'aula inversa. El projecte també incorpora una proposta de treball amb els alumnes. Una vegada s'han exposat els canvis a nivell organitzatiu i de metodologia de les sessions, es concreta una proposta de treball amb alumnes de segon de batxillerat en base a diferents relats de creació pròpia. La proposta de relat ve acompanyada de suggeriments per orientar al docent en la seva utilització però també es detallarà a nivell teòric la vàlua del relat o la narrativa com a eina pedagògica. Així doncs, dividirem el treball en tres parts. La primera part tractarà sobre els canvis necessaris en la dinàmica de les sessions d'Història de la Filosofia de segon de batxillerat. Aquesta reflexió parteix de l'experiència viscuda per l'autor d'aquest treball durant les pràctiques als centres docents. L'autor del treball va observar en aquell moment que l'assignatura d'Història de la Filosofia era, d'entre les assignatures que depenen del departament, la que menys innovació oferia als alumnes degut a que els alumnes han de rendir comptes davant una prova externa (PAU) i que el temari en sí de la matèria és llarg i complexe. Aquests factors fan, doncs, que el professorat decideixi moltes vegades apostar per la classe magistral en detriment d'altres metodologies igualment necessàries a l'aula com pugui ser l'exposició teòrica per part del professor. Aquesta part parteix, doncs, de la hipòtesis següent: deguts els canvis tecnològics i els recursos que a dia d'avui tant docents com alumnes tenen al seu abast, es veu la possibilitat i l'oportunitat de modificar les dinàmiques de les sessions per tal de que aquests recursos i tecnologies puguin ser aprofitades dins les aules. La segona part tractarà de definir el relat o la narració com a eina pedagògica. Per fer-ho es recorrerà a diferents autors que defensin i posin de manifest la vàlua de la narració com a recurs pedagògic. Es parteix de la hipòtesis en aquest cas de que el relat no pròpiament filosòfic, ben treballat i amb una guia d'activitats, pot ser una eina molt bona per acostar als alumnes a plantejaments filosòfics complexes. A més, apostam aquí per un relat de creació pròpia per tal de fer del recurs quelcom més proper a l'alumnat, sense que això vulgui dir que es deixassin d'emprar els textos originals dels autors. Finalment la metodologia de treball proposam per a treballar els relats o narracions així com uns exemples de relats siguin útils per a un futur docent que vulgui utilitzar aquest recurs. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 1 - Filosofia i psicologia ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Comunitat investigació ca
dc.subject.other Flipped classroom ca
dc.subject.other Relat ca
dc.subject.other Recurs didàctic ca
dc.subject.other Història de la filosofia ca
dc.title Comunitat d'Investigació i aula inversa a l'assignatura Història de la Filosofia i una proposta de relat. ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:34:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics