Flipped Classroom i les TIC: una proposta pedagògica per a una classe d’Història a quart d’ESO i primer de batxiller

Show simple item record

dc.contributor Caldentey Brunet, Joan
dc.contributor.author Nicolau Morey, Francesc
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-13T08:21:55Z
dc.date.available 2018-06-13T08:21:55Z
dc.date.issued 2018-06-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146940
dc.description.abstract [cat] Aquest treball tracta sobre la innovació pedagògica coneguda amb el nom de Flipped Classroom (classe invertida) i la seva aplicació, amb l’ajuda de les TIC, en una aula d’Història. La voluntat d’aquesta comesa és la de crear una proposta didàctica emprant aquesta alternativa pedagògica com a opció al sistema educatiu de caire més clàssic. El treball està compost per dos blocs principals. El primer està basat en la recerca bibliogràfica per tal de crear una base teòrica que fonamenti aquesta proposta pedagògica; i en el segon bloc hi ha desenvolupada una proposta didàctica, a dos nivells curriculars diferents, quart d’ESO i primer de batxiller, relacionada amb el període de pràctiques a centres docents. ca
dc.description.abstract [eng] This paper deals with the pedagogical innovation known as the Flipped Classroom (inverted classroom) and its application, with the help of ICT material, in a History class. Its aim is to create a didactic proposal using this pedagogical alternative instead of the more traditional educational system. The paper is divided into two main parts. The first is based on a bibliographic research in order to create a theoretical basis which could consolidate this pedagogical proposal; in the second part there has been carried out a didactic proposal for two diffent levels, 4th of ESO and 1st of batxiller, related to the period of teaching practise in educational institutions. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.title Flipped Classroom i les TIC: una proposta pedagògica per a una classe d’Història a quart d’ESO i primer de batxiller ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:34:37Z
dc.subject.keywords Flipped Classroom
dc.subject.keywords Innovació pedagògica
dc.subject.keywords T.I.C.
dc.subject.keywords Aprenentatge actiu
dc.subject.keywords Treball cooperatiu


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record