Relació entre la condició física i el rendiment acadèmic en alumnes de 2n d’ESO de l’IES Santa Margalida

Show simple item record

dc.contributor Vidal Conti, Josep
dc.contributor.author Bestard Gelabert, Vicenç
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-14T10:40:43Z
dc.date.available 2018-06-14T10:40:43Z
dc.date.issued 2018-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147012
dc.description.abstract [cat] L’objectiu d’aquest estudi és observar si hi ha relacions significatives entre diferents variables de la condició física i la nota acadèmica. La major part de la literatura demostra que si que existeix una relació destacant sobretot el consum màxim d’oxigen i el rendiment acadèmic. Amb les demés variables hi ha més divergències. Han participat a l’estudi un total de 79 alumnes de l’IES Santa Margalida, els quals comprenen una edat entre 12,5-14,5 anys. Aquests han passat un conjunt de proves de condició física per tal de ser comparades posteriorment amb els seus resultats acadèmics. Els resultats obtinguts, en escolars de 2n d’ESO, mostren principalment relacions significatives positives entre l’IMC i la força de prensió manual, i relacions significatives negatives entre IMC i nota, i entre IMC i consum màxim d’oxigen. Però no s’han trobat relacions significatives entre consum màxim d’oxigen i la nota. D’aquesta manera podria ser interessant valorar la importància de la condició física i , per tant, l’Educació Física en el rendiment acadèmic per tal d’implantar les hores necessàries i enfocar-la de manera més saludable i no tan lúdica. ca
dc.description.abstract [spa] El objetivo de este estudio es observar si existen relaciones significativas entre diferentes variables de la condición física y la nota académica. La mayor parte de la literatura demuestra que sí existe una relación destacando sobre todo el consumo máximo de oxígeno y el rendimiento académico. Con los demás variables hay más divergencias. Han participado en el estudio un total de 79 alumnos del IES Santa Margalida, que tienen una edad entre 12,5-14,5 años. Estos, han pasado un conjunto de pruebas de condición física para ser comparadas posteriormente con sus resultados académicos. Los resultados obtenidos, en estudiantes de 2º de ESO, muestran principalmente relaciones significativas positivas entre el IMC y la fuerza de prensión manual, y relaciones significativas negativas entre IMC y nota, y entre IMC y consumo máximo de oxígeno. Pero no se han encontrado relaciones significativas entre el consumo máximo de oxígeno y la nota. De esta manera podría ser interesante valorar la importancia de la condición física y, por lo tanto, la Educación Física en el Rendimiento académico con el fin de implantar las horas necesarias y enfocarla de una manera más saludable y no tan lúdica. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this study is to see if there are significant relationships between different variables of physical condition and academic performance. Most of the literature shows that a relationship does exist mainly emphasizing maximal oxygen consumption and academic performance. With the other variables there are more differences. Participated in the study a total of 79 students from IES Santa Margalida, at which comprise an age between 12.5 to 14.5 years. Students passed fitness tests, which were compared with their academic results The results show significant positive relationship between BMI and hand grip force and significant negative relationships between BMI and note and between BMI and maximal oxygen consumption. But have not found significant relationships between maximal oxygen consumption and note. That can be interesting to assess the importance of physical condition and therefore physical education in academic performance in order to implement the necessary hours of Physical Education. Furthermore, this subject should have a more healthy character. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Condició física ca
dc.subject.other Rendiment acadèmic ca
dc.subject.other Adolescents ca
dc.title Relació entre la condició física i el rendiment acadèmic en alumnes de 2n d’ESO de l’IES Santa Margalida ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:05:08Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics