Joan Salvat-Papasseit com a tema de l’aprenentatge de l’expressió oral dramatitzada

Show simple item record

dc.contributor Camps Moranta, Gabriel
dc.contributor.author Ferrer Mulet, Rosa
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-14T12:34:12Z
dc.date.issued 2018-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147034
dc.description.abstract [cat] Les quatre habilitats de la llengua són l’expressió oral, la comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió escrita. A través del seu domini som capaços de comunicar-nos i d’organitzar el pensament, entre d’altres capacitats. Ara bé, l’oralitat és la destresa comunicativa que suposa el major gruix de temps que dedicam a la comunicació. Tot i que «la llengua oral, formal i informal, ha estat tradicionalment deixada de banda» (VILA I SANTASUSANA et al. 2002:19), de cada vegada hi ha més estudis que insisteixen en la importància de l’aprenentatge de la llengua oral formal en els centres educatius. A més, CASSANY, LUNA i SANZ afirmen que la llengua oral és «l’eix de la vida social» (1993:35), i si el seu domini és alt, la llengua esdevé un «element d’integració» (VILÀ I SANTASUSANA i CASTELLÀ, 2014:16). Per aquest motiu, es considera fonamental el treball d’aquesta habilitat durant l’educació secundària obligatòria i, posteriorment, durant el batxillerat. Cal formar adolescents que dominin la llengua oral perquè amb el seu ús «es forja la cultura, s’embasta la política i s’expressa el poder» (VILÀ I SANTASUSANA i CASTELLÀ, 2014:16). De fet, el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat de les Illes Balears, s’estructura en 4 blocs, dels quals un fa referència a la importància d’aprendre l’oralitat i l’altre a l’educació literària. Per consolidar els aprenentatges lingüístics i literaris veurem que es poden treballar conjuntament ambdós blocs. Precisament, es pot fer mitjançant la dramatització, un recurs didàctic que permet aprendre les capacitats expressives orals, incloent-hi la corporal i la verbal, a més de la literatura. El fet d’adaptar un text, de qualsevol TFM Rosa Ferrer Mulet, 2016-2017 — 6 / 100 — tema, en aquest cas de Joan Salvat-Papasseit, a la representació dramàtica provoca la necessitat de parlar, de discutir, de transformar i, per tant, d’interpretar-lo. Les diverses activitats de dramatització poden suposar un banc de proves per a l’ús oral de la llengua i una oportunitat per a treballar textos literaris. Per tant, les activitats de dramatització esdevenen un instrument didàctic que permet forjar la cultura dels adolescents des de la perspectiva literària i des del domini de l’oralitat. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 8 - Lingüística i literatura ca
dc.subject.other Llengua oral ca
dc.subject.other Dramatització ca
dc.subject.other Teatre ca
dc.subject.other Didàctica ca
dc.subject.other Literatura ca
dc.subject.other Joan Salvat-Papasseit ca
dc.title Joan Salvat-Papasseit com a tema de l’aprenentatge de l’expressió oral dramatitzada ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:05:22Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record