La formació en ètica per a futurs professionals d’F.P. de Grau Superior. Disseny i validació d’una proposta didàctica

Show simple item record

dc.contributor Oliver Trobat, Miquel Francesc
dc.contributor.author Villalonga Bordes, Ana Maria
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-14T12:45:34Z
dc.date.issued 2018-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147037
dc.description.abstract [cat] En l’àmbit de la Formació Professional, l’ensenyament en ètica és una qüestió fonamental. El seu objectiu és que els alumnes, futurs professionals i empresaris, adquireixin uns fonaments sòlids d’una cultura de l’ètica, de la qual n’existeix un dèficit important a la societat en general i al món de l’empresa/negocis en particular, com demostren els lamentables casos que sovint apareixen en els mitjans de comunicació. El present treball tracta d’exposar quina és la intervenció educativa en ètica que existeix actualment als estudis de Formació Professional (Cicles Formatius de Grau Superior). Per altra part, pretén aportar dades que demostren en xifres la distància existent entre els desitjables comportaments ètics professionals i els que en realitat es donen en el món socioeconòmic, àmbit en què els alumnes s’hauran de moure al llarg de la seva vida professional. Addicionalment, presentar una proposta educativa que complementi de forma transversal les qüestions sobre ètica que s’imparteixen a l’FP de Grau Superior. ca
dc.description.abstract [eng] In the field of Vocational Training, teaching ethics is a fundamental issue. Its goal is that students, future professionals and entrepreneurs, acquire solid foundations for a culture of ethics, from which is proved that exists an important deficit into society as a whole and the world of business in particular, as shown by the unfortunate cases that often appear in the media. This work attempts to expose what is the educational intervention in ethic, that currently exists in the studies of Vocational Training (Educational Higher Grade cycles). On the other hand, it intends to contribute data to demonstrate, based on figures, the gap between the desirable professional ethical behaviour, which is actually taking place in the socio-economic world, where students will have to move along their professional life. In addition, the aim is to submit a proposal to supplement in a transversal way the issues on ethics being taught in the Educational Higher Grade cycles. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 377 - Formació professional ca
dc.subject 76 - Arts gràfiques ca
dc.subject.other Ètica ca
dc.subject.other Ètica professional i empresarial ca
dc.subject.other Comportament ètic ca
dc.subject.other Educació en valors ca
dc.subject.other Responsabilitat professional ca
dc.subject.other Cultura de l’ètica ca
dc.subject.other Compliment de les normes ca
dc.title La formació en ètica per a futurs professionals d’F.P. de Grau Superior. Disseny i validació d’una proposta didàctica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:05:23Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics