Estudi relacional del consum de drogues en una mostra dels adolescents de l'illa d'Eivissa (12-17 anys)

Show simple item record

dc.contributor Guasch Ribas, Xavier
dc.contributor.author Brox Torres, Susana
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-15T07:56:57Z
dc.date.issued 2018-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147045
dc.description.abstract [cat] El consum de drogues en els adolescents és un fet innegable. Cada vegada, per desgràcia, els adolescents comencen abans a consumir alcohol o drogues. En aquest estudi, s'analitza la prevalença del consum de drogues en una mostra de 160 adolescents que resideixen a l'illa d'Eivissa i altres variables relacionades amb els estils de vida. En aquest estudi es demostra que els alumnes de 4t d'ESO fumen i beuen amb major freqüència que els alumnes de 1r d'ESO, i s'ha estès el consum de cànnabis entre al·lots i al·lotes. El fet que els pares fumin o beguin influeix directament en què els adolescents consumeixin aquestes substàncies. L'accés que tenen els jóvens per a obtindre alcohol, tabac i cànnabis a Eivissa és molt fàcil i creix durant els caps de setmanes a les discoteques. En general, els alumnes tenen una àmplia llibertat d'actuació i reben una paga setmanal. Però són les noies de 4t d'ESO, especialment, les que oculten als pares que beuen o fumen. L'addició a les noves tecnologies pot ser un risc a llarg termini. Malgrat que en aquesta mostra els alumnes es troben majoritàriament motivats, mengen saludablement, practiquen activitat física i volen fer una carrera en el futur, els percentatges d'alumnes que consumeixen drogues són força elevats quan surten de festa. Cal, doncs, unes mesures efectives per a educar i mostrar als alumnes la realitat negra de les drogues. És necessari fomentar plans d'actuació que mostrin un gran ventall d'alternatives a les drogues i facin comprovar als alumnes que no necessiten de les drogues per a divertir-se. La metodologia flipped classroom pot donar molt de joc per a què els adolescents coneguin les activitats extraescolars que s'ofereixen a Eivissa. ca
dc.description.abstract [eng] Drug use among teenagers is an undeniable fact. The age of first try alcohol or tobacco starts at younger age. This study analyzes the prevalence of drug use among a sample of 160 adolescents who live on the island of Ibiza and other variables related to their lifestyle. It shows that the students of 4th ESO smoke and drink more often than students of 1st ESO and cannabis use has been spread amongst many boys and girls. The fact that the parents smoke or drink can influence teenagers consumption of these substances. Accessibility of alcohol, tobacco and cannabis in Ibiza is rather easy and it grows during the weekend at the clubs. In general, students have a high amount of freedom and receive weekly payments. But girls of 4th ESO, who especially hide their habits from their parents that they drink or smoke. The addition of new technologies can be a long-term risk. Despite the fact this sample of students are mostly motivated, eating healthily, practice physical activity often and want to study a career in the future, the percentage of students who use drugs is high when they go out partying. Therefore it is needed effective measures to educate and show students the dark side of drugs. It is necessary to promote action plans which show a wide range of drugs alternatives to show students they do not need drugs to have fun. Flipped classroom's methodology can play a crucial role to show teenagers the wide range of extra-scholar activities in Ibiza. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 5 - Ciències pures i naturals ca
dc.subject.other Adolescents ca
dc.subject.other Consum de drogues ca
dc.subject.other Efectes en el cervell ca
dc.subject.other Permissivitat ca
dc.subject.other Hàbits saludables ca
dc.title Estudi relacional del consum de drogues en una mostra dels adolescents de l'illa d'Eivissa (12-17 anys) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:05:27Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics