Prevenció de la dislèxia des dels Models de Resposta a la Intervenció

Show simple item record

dc.contributor Iglesia Mayol, Begoña de la
dc.contributor.author Vallbona Martínez, Margalida
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-19T10:24:59Z
dc.date.issued 2018-06-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147161
dc.description.abstract [cat] L’objectiu del treball és conèixer la situació actual de la prevenció/intervenció en les Dificultats Específiques d’Aprenentatge (d’ara endavant DEA), concretament, de les de Lectura (DEAL) –també anomenada dislèxia- des del model de Resposta a la Intervenció (RtI). A través de la recerca i l’anàlisi documental, realitzarem una descripció dels diferents programes implementats basats en la investigació i les evidències científiques, tant a l’àmbit internacional com nacional. A més a més, realitzarem una proposta d’implementació d’un programa de prevenció/intervenció des del model de RtI basat en els estàndards d’evidència per tal que, en un futur, pugui ser aplicat a les Illes Balears. ca
dc.description.abstract [eng] The primary aim of this study is to know the current situation of prevention/ intervention in Specific Learning Difficulties (hereinafter SpLDs), specifically, of Reading (SpRLDs) –also called dyslexia- from the Response to Intervention model (RtI). Through the research and documental analysis, we will describe international and national implemented programs based on research and scientific evidence. In addition, we will create a proposal program of prevention/intervention from RtI model based in the standards of evidence so that in the future, may be applied to the Balearic Islands. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.subject.other Prevenció ca
dc.subject.other Dificultats Específiques d’Aprenentatge de la Lectura ca
dc.subject.other Dislèxia ca
dc.subject.other Programes basats en l’evidència ca
dc.subject.other Models de resposta a la intervenció ca
dc.title Prevenció de la dislèxia des dels Models de Resposta a la Intervenció ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-30T12:03:11Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics