L'ensenyament de la nutrició humana. Activitats per contribuir a l'aprenentatge significatiu

Show simple item record

dc.contributor Soberats Sagreras, Maria Antònia
dc.contributor.author Rigo Miralles, Rafel
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-20T08:23:15Z
dc.date.issued 2018-06-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147202
dc.description.abstract [cat] En el present treball es proposa un recull d’activitats que ajudin als alumnes a assolir els coneixements bàsics de nutrició humana des d’un punt de vista integrador, contribuint així a l’aprenentatge significatiu. Després de revisar, en la bibliografia existent, els problemes que presenten els alumnes per entendre la complexitat de la nutrició humana, s’observa que gran part d’aquests problemes provenen de les preconcepcions que aquests tenen. Els conceptes previs són tan importats que governen la forma en que es generarà el nou coneixement, de manera que l’objectiu de l’ensenyament ha d’anar enfocat a canviar aquestes preconcepcions en base a un aprenentatge significatiu. Per aconseguir el canvi conceptual, es proposen les activitats pràctiques com una de les eines més eficaces. D’aquesta manera, i a partir de l’esmentat anteriorment, surt la proposta d’aquest treball. Així doncs, les activitats que es proposen van encaminades a donar una visió integradora de tots els sistemes implicats en la nutrició humana, tot contribuint a aquest canvi conceptual i a un aprenentatge significatiu. Per això, es proposen activitats relacionades amb els principals sistemes i aparells relacionats amb la nutrició: el digestiu, el respiratori, el circulatori i l’excretor. Per contribuir a l’aprenentatge significatiu, s’intentarà que les preguntes treballin en els esglaons més elevats de la taxonomia de Bloom. A més, les activitats van acompanyades de graelles i criteris d’avaluació que permeten guiar i focalitzar l’aprenentatge dels alumnes cap al camí desitjat, tot corregint els erros observats. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 663/664 - Aliments i nutrició. Enologia. Olis. Greixos ca
dc.subject.other Conceptes previs ca
dc.subject.other Aprenentatge significatiu ca
dc.subject.other Canvi conceptual ca
dc.subject.other Nutrició humana ca
dc.subject.other Treball pràctic ca
dc.title L'ensenyament de la nutrició humana. Activitats per contribuir a l'aprenentatge significatiu ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-30T12:04:25Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics