Preparació de materials híbrids basats en xarxes metal·loorgàniques tipus ZIF-67 i els seus derivats de carboni per al seu ús com adsorbents

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)