Reactivitat de la 7-(2-pirimidil)adenina amb ions metàl·lics d10: Zn(II), Cd(II) i Hg(II)

Show simple item record

dc.contributor García Raso, Ángel
dc.contributor.author Pérez Calm, Adrià
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-07-09T12:14:12Z
dc.date.available 2018-07-09T12:14:12Z
dc.date.issued 2018-07-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147242
dc.description.abstract [cat] En el present estudi, es descriuen la s ntesi i caracteritzaci o espectrosc opica de dos productes derivats de l'adenina no descrits a la bibliogra a: la 7-(2-pirimidil)adenina (AdepyrN7) i la 4',6'-diamino(2,5'-dipirimidilamina) (2,5'-Bispyr), essent el segon el producte resultant de la hidr olisi del primer. Tamb e es presenta l'estructura cristal lina i la caracteritzaci o espectrosc opica del clorhidrat i dels complexos amb MCl2 (M = Zn/Hg) de la 4',6'-diamino(2,5'-dipirimidilamina). El clorhidrat mostra una estructura amb una complexa xarxa d'enlla cos d'hidrogen on dues 2,5'-Bispyr diprotonades cristal litzen amb quatre clorurs i una mol ecula d'aigua; d'altra banda, els complexes amb zinc i mercuri s on complexos d'esfera externa [2,5'-BispyrH2]ZnCl4. A les tres estructures presentades, les mol ecules de 2,5'-Bispyr es troben diprotonades i tenen els dos anells pirimid nics a plans clarament diferents (casi ortogonals). ca
dc.description.abstract [spa] En el presente estudio, se describen la s ntesis y caracterizaci on espectrosc opica de dos productos derivados de la adenina no descritos en la bibliogra a: la 7-(2-pirimidil)adenina (AdepyrN7) y la 4',6'-diamino(2,5'-dipirimidilamina) (2,5'-Bispyr), siendo el segundo el producto resultante de la hidr olisis del primero. Tambi en se presenta la estructura cristalina y la caracterizaci on espectrosc opica del clorhidrato y de los complejos con MCl2 (M = Zn/Hg) de la 4',6'-diamino(2,5'-dipirimidilamina). El clorhidrato muestra una compleja red de enlaces de hidr ogeno donde dos 2,5'-Bispyr diprotonadas cristalizan con cuatro cloruros y una mol ecula de agua; por otra parte, los complejos de zinc y mercurio son complejos de esfera externa [2,5'-BispyrH2]ZnCl4. En las tres estructuras presentadas, las mol eculas de 2,5'-Bispyr est an diprotonadas y tienen los dos anillos pirimid nicos a planos claramente distintos (casi ortogonales). ca
dc.description.abstract [eng] In the present study, the synthesis and spectroscopic characterization of two products derived from adenine: 7-(2-pyrimidyl)adenine (AdepyrN7) and 4',6'-diamino(2,5'- dipyrimidylamine) (2,5'-Bispyr), being the second one result of the hydrolysis of the rst one, are described. Both are not described in the literature. Also, the crystal structure and spectroscopic characterization of the hydrochloride and the complexes with MCl2 (M = Zn/Hg) of the 4',6'-diamino(2,5'-dipyrimidylamine) are presented. The hydrochloride shows a complex hydrogen bond network where the diprotonated 2,5'-Bispyr crystallizes along with four chloride atoms and one water molecule; on the other hand, the zinc and mercury complexes are outer-sphere complexes [2,5'-BispyrH2]ZnCl4. In the three structures shown, the molecules of 2,5'-Bispyr are diprotonated and have the two pyrimidine rings in di erent planes (almost orthogonal). ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 54 - Química ca
dc.subject.other Química de Coordinació ca
dc.subject.other Forces intermoleculars ca
dc.subject.other Estructura cristal·lina ca
dc.subject.other Bispirimidines ca
dc.title Reactivitat de la 7-(2-pirimidil)adenina amb ions metàl·lics d10: Zn(II), Cd(II) i Hg(II) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics