La fotoidentificació com a mètode d'estudi de poblacions d'Hippocampus guttulatus (Cuvier, 1829)

Show simple item record

dc.contributor Mateu Vicens, Guillem
dc.contributor.author Martorell Garcias, Maria Cristina
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-07-10T08:54:40Z
dc.date.available 2018-07-10T08:54:40Z
dc.date.issued 2018-07-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147271
dc.description.abstract [cat] L’estudi individual dels organismes que formen una població és molt important per conèixer l’estat en el que aquesta es troba. Les tècniques més habituals per obtenir informació d’una població són les de captura-marcatge-recaptura (CMR). Per poder estudiar els animals d’un a un és imprescindible reconèixer-los, i les tècniques més comunes per dur a terme el reconeixement impliquen el marcatge artificial i relativament invasiu dels individus abans de tornar-los a alliberar. Però hi ha mètodes no invasius que es poden utilitzar per realitzar estudis de CMR. Aquests són mètodes de fotoidentificació, els quals adquireixen gran importància a l’hora d’eliminar la manipulació i els seus possibles efectes negatius. Moltes espècies presenten marques naturals que permeten la comparació i diferenciació entre individus. Hi ha molts softwares informàtics que fan possible la comparació d'aquestes marques a partir de fotografies. El present treball pretén validar la fotoidentificació, mitjançant el software gratuït “Automatic Photo Identification Suite" (APHIS), com a metodologia vàlida per estudiar poblacions d’Hippocampus guttulatus. Aquest cavallet de mar, present al mar mediterrani, es troba catalogat com espècie amb dades insuficients (DD) i espècie en règim de protecció especial. Per validar aquest mètode per permetre obtenir més informació d’aquesta espècie, s’estudien dos grups d’individus (control i salvatge) per poder demostrar que les marques escollides són permanents i individuals. Es realitzen dues metodologies per diferenciar els cavallets segons les marques dels seus opercles, Spots Pattern Matching (SPM) i Image template matching (ITM). Ambdues metodologies mostren bons resultats, afirmant l’hipòtesis de que es possible utilitzar aquest mètode amb H.guttulatus, tot i que la metodologia ITM mostra facilitats per l’operador que es veuen reflectides amb reduccions del temps de treball. ca
dc.description.abstract [eng] The study of the organisms that form a population is important to know about how it is made up, for example how many males, females that contribute to the population status. One of the most common techniques to obtain information about a population is the capture-mark-recapture(CMR) technics. In order to study animals one by one, it is important to have a method that allows you to successfully recognise the same subject repeatedly. The most common technique to carry out this recognition involves the artificial and relatively invasive marking of individuals before releasing them again. But there are non-invasive methods that can be used to carry out CMR studies. These are methods of photo identification, which acquire great importance in eliminating manipulation and its possible negative effects. Many species present natural marks that allow the comparison and differentiation between individuals. There are many computer softwares that make possible to compare these marks in photographies. This paper aims to validate photo-identification through the free "Automatic Photo Identification Suite" software (APHIS), as a valid methodology for studying populations of Hippocampus guttulatus. This seahorse, present in the Mediterranean Sea, is cataloged as a deficient data specie (DD) and also as an species in special regime of protection. To validate this method and be able to know more about this species, two groups of individuals (control and wild) are studied to be able to show that the chosen marks are permanent and different in each subject. Two methodologies are used to differentiate seahorses according to the marks of their cheeks, Spots Pattern Matching (SPM) and Image template matching (ITM). Both methodologies show good results, supporting the inicial hypothesis that it is possible to use this method with H .guttulatus, although the ITM methodology shows facilities for the operator that are reflected with reductions of working time. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.subject 59 - Zoologia ca
dc.subject.other Fotoidentificació ca
dc.subject.other APHIS ca
dc.subject.other Hippocampus guttulatus ca
dc.title La fotoidentificació com a mètode d'estudi de poblacions d'Hippocampus guttulatus (Cuvier, 1829) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics