Caracterítzació fisiològica de derivats de Citreicella aestuarii 357 degradadors de naftalé i salicilat

Show simple item record

dc.contributor Bosch Zaragoza, Rafael
dc.contributor.author Vallbona Garcia, Antoni
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-07-10T11:55:48Z
dc.date.available 2018-07-10T11:55:48Z
dc.date.issued 2018-07-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147281
dc.description.abstract [cat] Els microorganismes degradadors d’hidrocarburs tenen una importància cabdal en problemes de bioremediació d’ambients contaminats per cru de petroli i altres derivats, com per exemple els vessaments marins de petroli. L’explotació de microorganismes amb capacitat degradadora d’hidrocarburs que viuen majoritàriament en ambients marins, com els inclosos en el grup Roseobacter, obri un ventall de possibilitats en la bioremediació d’ambients contaminats per hidrocarburs de diverses estructures. Un exemple d’espècie amb capacitat degradadora és Citreicella aestuarii 357, un microorganisme aïllat a partir d’una mostra de sorra contaminada per petroli obtinguda de la platja de Praia da Seda (Galícia, Espanya) després de l’abocament del petrolier Prestige. 357 presenta un operó catabòlic per a degradació d’hidrocarburs amb l’absència d’un gen regulador que controli aquest metabolisme. En aquest estudi es recerca la millora en la degradació d’hidrocarburs aromàtics mitjançant soques derivades de Citreicella aestuarii 357 modificades genèticament, a les que s’ha introduït una seqüència amb el gen regulador nahR, el promotor Sal i un gen per a resistència a la kanamicina. És recerca la capacitat de degradació millorada de composts com el naftalè i el salicilat, dos composts que li presenten dificultats a la soca salvatge. L’anàlisi dels fenotips de les diferents soques evidencia la possibilitat d’una millora en certes condicions de cultiu en medi Marine Broth i Medi Mineral Marí en diferents quantitats de salicilat i naftalè. Encara així, 357 no es veu millorada significativament respecte a capacitat de creixement i degradació per cap de les 6 soques derivades estudiades, fet que es remarca al genotip, ja que els gens on s’ha produït la inserció no tenen relació significativa amb el metabolisme d’hidrocarburs aromàtics. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia ca
dc.subject 579 - Microbiologia ca
dc.subject.other Citreicella aestuarii ca
dc.subject.other Bacteria ca
dc.subject.other Roseobacter ca
dc.subject.other Degradació d’hidrocarburs ca
dc.subject.other Naftalè ca
dc.subject.other Salicilat ca
dc.subject.other Seqüència d’inserció ca
dc.title Caracterítzació fisiològica de derivats de Citreicella aestuarii 357 degradadors de naftalé i salicilat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record