Caracterització per HPLC dels perfils d’estructura/composició de la paret cel·lular (peptidoglicà) de soques de Pseudomonas aeruginosa procedents d’infecció aguda vs infecció crònica

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)