Avaluació de la comunitat microbiana present en 13 llacs del Pantanal de Brasil

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)