L’Escultura i el disseny de Francesc Barceló (Mallorca, 1926 - Barcelona, 1982): L’obra i el context

Show simple item record

dc.contributor.author Mas Barceló, Enric
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-07-13T09:53:40Z
dc.date.available 2018-07-13T09:53:40Z
dc.date.issued 2018-07-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147322
dc.description.abstract [cat] El treball suposa un apropament a la figura i l'obra de Francesc Barceló Bover (Son Carrió, Mallorca, 1926 - La Garriga, Barcelona, 1982) i, més concretament, a la seva producció escultòrica, desenvolupada i exposada entre els anys 1955 i 1966. A tal efecte s'aborda, en primera instància, una semblança biogràfica del personatge, seguida d'una revisió en detall de la seva trajectòria professional al llarg dels anys prèviament marcats, que són aquells al llarg dels quals compatibilitzà la seva habitual ocupació com a dissenyador amb la d'escultor, assolint en ambdós aspectes un èxit considerable. En ella es fa esment a la seva adscripció, entre els anys 1962 i 1963, al grup d'artistes residents a Mallorca Es deu des Teix, un dels nuclis d'avantguarda amb més repercussió a l'Illa al llarg de la dècada observada. L'estudi aporta dades inèdites aconseguides a través d'entrevistes amb familiars, amics i col·laboradors de l'artista. Tot seguit es fa també una anàlisi de la seva producció, endreçant i classificant les evidències obtingudes mercès a l'accés a l'arxiu familiar de l'escultor i dissenyador mallorquí i al treball de recerca que es va portar a terme, per tal de localitzar el màxim possible de les seves obres. L'estudi del context de l'escultura balear durant el decenni marcat, en el qual s'ha aprofundit especialment a través de la realització d'un minuciós buidatge de premsa escrita, ha de posar en evidència la notable fortuna crítica aconseguida per aquest autor, que amb el temps s'ha anat d'alguna manera esvaint. La tesi es clou amb un catàleg íntegre de la seva obra escultòrica, a partir del fitxat individual de cadascuna de les peces, tant d'aquelles que ha estat possible localitzar com de les que tan sols en coneixem l'existència a través d'una imatge o d'un títol en el llistat d'alguna de les seves mostres. D'aquesta manera la tesi aporta llum sobre l'existència d'un llegat pràcticament ocult i sobre la figura d'un artista mallorquí injustament poc considerat així com sobre altres dels escultors coetanis. El treball de buidatge realitzat de les notícies de premsa relatives a l'activitat artística del període ha estat útil per a dibuixar el context però també ha estat portat a terme amb l'esperança de què aquest sigui el primer d'una sèrie de treballs de recerca que posin de relleu les aportacions d'alguns dels artistes de la mateixa època, i més en concret, d'alguns dels escultors que treballaren a Mallorca al llarg de les dècades dels 50 i els 60 per tal de reconstruir una avantguarda malmesa arran dels conflictes bèl·lics i assentar les bases per a les futures generacions de creadors. ca
dc.description.abstract [spa] El trabajo supone un acercamiento a la figura y la obra de Francisco Barceló Bover (Son Carrió, Mallorca, 1926 - La Garriga, Barcelona, 1982) y, más concretamente, a su producción escultórica, desarrollada y expuesta en la década comprendida entre los años 1955 y 1966. A tal efecto se aborda, en primera instancia, una semblanza biográfica del personaje, seguida de una revisión en detalle de su trayectoria profesional a lo largo de los años previamente marcados, que son aquellos en los cuales compatibilizó su habitual tarea de diseñador con la de escultor, logrando en ambos aspectos un éxito considerable. En ella se hace mención a su adscripción, entre los años 1962 y 1963, al grupo de artistas residentes en Mallorca Es deu des Teix, uno de los núcleos de vanguardia con más repercusión en la Isla a lo largo de la década observada. El estudio aporta datos inéditos conseguidos a través de entrevistas con familiares, amigos y colaboradores del artista. A continuación se hace también un análisis de su obra, ordenando y clasificando las evidencias obtenidas gracias al acceso al archivo familiar del artista mallorquín y al trabajo de investigación que se llevó a cabo a fin de localizar el máximo número posible de sus trabajos. El minucioso vaciado de prensa escrita a través del cual se ha realizado el estudio del contexto de la escultura balear durante el decenio marcado pone en evidencia la notable fortuna crítica alcanzada por este autor que, con el tiempo, se ha ido de alguna manera desvaneciendo. La tesis se completa con un catálogo íntegro de su obra escultórica a partir del fichado individual de cada una de las piezas, tanto de las que ha sido posible localizar como de aquellas sobre las cuales tan sólo existen evidencias indirectas. De este modo, el trabajo concluye aportando luz sobre un legado prácticamente oculto y sobre la figura de un artista mallorquín injustamente poco considerado, pero también sobre la labor de otros escultores coetáneos. El vaciado de noticias de arte publicadas a lo largo de éste periodo ha sido útil para dibujar el contexto relativo a Francisco Barceló, pero también pone de manifiesto la existencia, durante los años 50 y 60 de una vanguardia creativa que se había visto truncada a raíz de los conflictos bélicos. Asimismo, éste podría sea el primero de una serie de trabajos de investigación que recuperasen las aportaciones de de otros artistas y, más en concreto, de algunos de los escultores que trabajaron en Mallorca asentando las bases para las generaciones de creadores que habrían de sucederles. ca
dc.description.abstract [eng] This research is an approach to Francisco Barceló Bover (Son Carrió, Mallorca, 1926 - La Garriga, Barcelona, 1982) and, more specifically, to his sculptural production and his design works, developed and exposed in the decade between the years 1955 and 1966. For this purpose, we will firstly offer a biographical sketch of the character, followed by a detailed review of his career over the previously mentioned years, those when he combined his usual task of designer with the sculptor craft, achieving considerable success in both fields. We will also reckon his membership to Es Deu des Teix, the group of artists living in Mallorca between 1962 and 1963, considered one of the most important collectives on the island throughout this decade. The study provides unpublished data obtained through interviews with the artist’s family, friends and colleagues. Next, we will also analyze his work by sorting and classifying the evidence obtained thanks to the access to the family’s archives of the Majorcan artist; as well as the deep research that took place in order to locate the highest amount of his work. The research on the Balearic sculpture context during the above mentioned decade has been achieved through a thorough analysis of the written press which has highlighted how well considered he was at that time. Unfortunately, all this has vanished over the years. The thesis concludes with a comprehensive catalogue of his sculptures, including not only those which have been located but also those from which we only had indirect evidence. As a result, the whole research enlightens not only a virtually hidden legacy but also helps us to understand and gives recognition to this Majorcan artist and to most of his contemporary colleagues. The thorough study of art news published during this period has been useful to draw Francisco Barceló’s context, and also reveals the existence of a creative avant-garde which had been truncated during the 50s and 60s due to armed conflicts. Moreover, this could be the first of a series of research projects that show the contributions of other artists, sculptors who worked in Mallorca settling the foundations for generations of future artists to come. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 953 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title L’Escultura i el disseny de Francesc Barceló (Mallorca, 1926 - Barcelona, 1982): L’obra i el context ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Escultura Mallorca
dc.subject.keywords Història de l'Art Balears
dc.subject.keywords Història de l'Art Contemporani
dc.subject.keywords Catàleg raonat
dc.subject.keywords Biografies d'artistes
dc.subject.udc 7 - Belles arts ca
dc.subject.udc 74 - Dibuix. Disseny. Arts aplicades i oficis artístics ca
dc.subject.ac Història de l'Art ca
dc.contributor.director Cantarellas Camps, Catalina
dc.contributor.tutor Cantarellas Camps, Catalina
dc.doctorat Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia (vigent)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics