L’evolució del retaule escultòric gòtic a la Corona d’Aragó

Show simple item record

dc.contributor Juan Vicens, Antònia
dc.contributor.author Cañellas Vanrell, Francisca M.
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-07-26T07:24:49Z
dc.date.available 2018-07-26T07:24:49Z
dc.date.issued 2018-07-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147328
dc.description.abstract [cat] Treball centrat en l’evolució del retaule escultòric a l’època gòtica a la Corona d’Aragó. Estableix un recorregut a partir de l’anàlisi tipològica i formal, així com iconogràfica, des dels primers exemples del segle XIV fins als casos de finals del segle XV. El tema s’enfoca cronològicament a través dels principals autors i focus artístics, que contribuïren a l’evolució del retaule. Analitza el segle XIV amb focus de Sant Joan de les Abadesses, i als principals mestres escultors, com Jaume Cascalls, Aloy de Montbrai, Jordi de Déu i Bartomeu Robió, i als exemples de fusta. Del segle XV parteix de Pere Oller i Pere Joan, per acabar amb les tipologies nòrdiques de finals del gòtic ca
dc.description.abstract [eng] This work is focused on the evolution of the sculptural relic to the Gothic from the Kingdom of Aragon. It establishes a journey based on typological and formal analysis, as well as iconographic, from the first examples of the fourteenth century until the cases of the late fifteenth century. The theme focuses chronologically through the main authors and artistic focus, which contributed to the evolution of the altarpiece. It analyzes the fourteenth century with the focus of Saint John of the Abbesses, and the main sculptors, such as Jaume Cascalls, Aloy de Montbrai, Jordi de Dios and Bartolomé Robió, and the examples of wood. For the fifteenth century begins with Pere Oller and Pere Joan, and finish with the Nordic typologies of late Gothic. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 7 - Belles arts ca
dc.subject 93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local ca
dc.title L’evolució del retaule escultòric gòtic a la Corona d’Aragó ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Escultura gòtica
dc.subject.keywords Retaule
dc.subject.keywords Corona d’Aragó
dc.subject.keywords Catalunya
dc.subject.keywords Art medieval
dc.subject.keywords Gothic sculpture
dc.subject.keywords Retable
dc.subject.keywords Kingdom of Aragon
dc.subject.keywords Catalonia
dc.subject.keywords Middle ages art


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record