Anàlisi de tendències dels cabals hidrològics d’Europa Occidental en el període 1962-2012

Show simple item record

dc.contributor Lorenzo Lacruz, Jorge
dc.contributor.author Pons Miquel, Antonio
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-03T10:55:56Z
dc.date.available 2018-09-03T10:55:56Z
dc.date.issued 2018-09-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147355
dc.description.abstract [cat] Les observacions del flux dels cabals dels rius tenen una gran importància pels estudis de detecció, d’avaluació de simulacions a gran escala i de gestió de polítiques de l’aigua. Aquest estudi analitza les tendències dels cabals en un conjunt de dades consolidat de 100 sèries registrades a quatre països d’Europa occidental (Irlanda, Regne Unit, França i Espanya) en el període 1962-2012. Per al càlcul de tendències s’ha utilitzat la prova estadística de coeficients de correlació Tau de Kendall, permetent la interpretació del signe i la significació dels caudals mensuals, estacionals i anuals, així com la magnitud del canvi anual experimentat per les aportacions fluvials. Els resultats obtinguts reflecteixen un panorama regional coherent amb els règims hidrològics d’Europa, amb tendències negatives a les regions del centre i del sud i tendències positives al nord. Els factors que expliquen aquest patró responen d’una banda, a la variabilitat climàtica associada a l’Oscil·lació de l’Atlàntic Nord (NAO) durant els hiverns, i d’altre banda a paràmetres físics, hidrogeològics així com les variacions en els usos del sòl i de la coberta vegetal. ca
dc.description.abstract [eng] Streamflows analysis has an outstanding significance for detection, large scale simulation evaluation and water policy management studies. This paper analyzes streamflow trends in a set of data of 100 series in four western European countries (Ireland, United Kingdom, France and Spain) for the period 1962-2012. Statistical test Kendall correlation coefficient has been used to calculate trends, allowing the interpretation of the sign and the significance of the monthly, seasonal and annual flows, as well as the magnitude of the annual change determined by river inputs. The results reflect a regional perspective, coherent with the hydrological regimes in Europe: negative trends in central and southern regions and positive trends in the north. The factors that explain this pattern respond on the one hand, to the climatic variability associated with the North Atlantic Oscillation during winters, and on the other hand to physical and hydrogeological parameters as well as variations in land cover uses. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.title Anàlisi de tendències dels cabals hidrològics d’Europa Occidental en el període 1962-2012 ca
dc.title info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics